Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A településünkön tapasztalható építési folyamatok, egyes önkormányzati és magán beruházási szándékok indokolttá teszik a város hatályos településrendezési eszközeinek - 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv (TSZT), és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Terv részleges módosítását, mely a beavatkozási területekre vonatkozóan a TSZT és Szabályozási Terv térképes, és a HÉSZ szöveges módosítását is jelenti. Az alábbiakban ismertetjük a jelentősebb beavatkozásokat:

 

 1. A Vízöntő u., Júlia u. 078/170, 078/17 és 078/18 hrsz-ú telkeire vonatkozóan a Közgyűlés 184/2019. (IX.26) és a 256/2019. (XII.19.) határozatai szerint megkötött településrendezési szerződés alapján a mezőgazdasági területek gazdasági területfelhasználási és övezeti besorolása;
 2. A tulajdonos által készíttetett fafelmérési tervekre alapozva a Vincellér u. 68/A (hrsz.: 11012) ingatlanon az előírt megtartandó faállomány jelölés felülvizsgálata;
 3. Ercsi úti sportpálya mentén a belterületi határ jelölés korrekciója (ingatlanok korábbi belterületbe csatolása indokán);
 4. Janka u. szabályozási vonalának felülvizsgálata a temető, sírok felé eső szakaszon;
 5. Etelka u. - Kornélia u. közötti tömbben a szaggatott piros vonal (javasolt magánút) törlése, mert a tulajdonosok nem éltek a tömbfeltáró út kialakításának lehetőségével;
 6. Teréz u. - Erzsébet u. sarkán (hrsz.: 22400/3) lévő ingatlanon a szennyvízátemelő területét különleges közmű övezetben szükséges a valós nagyságban ábrázolni;
 7. Salgói u.-ban megépült lakótelep használatbavételi engedélyéhez szükséges parkoló terület biztosítása a 6530 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolásával. A tulajdonosok megbízásából településrendezési szerződés megkötését megalapozó telepítési tanulmányterv készült;
 8. Az Lke-3/o építési övezetbe sorolt Csúcs u. 40. számú ingatlan esetében a szükséges 3m-es útcsatlakozás biztosítása a szabályozási vonal korrekciójával;
 9. A Gyöngyvirág u. 54. (hrsz.: 10996/1) ingatlan beépült, építési vonal jelölés szükségtelen;
 10. A Tárcsázó u. déli részén a szabályozási vonal korrekciója a már kialakított útszélesítés figyelembe vételével;
 11. A Képviselő u. 24796/1 hrsz.-ú ingatlanon a valós használat (víznyomás fokozó) szerinti övezeti besorolás kijelölése;
 12. Az Éva u. 72. (hrsz.: 22407/2) ingatlant érintő övezeti határ jelölés, és beültetési kötelezettségű terület ingatlanhatárokhoz illeszkedő módosítása, hogy a teljes telek Gksz-2 övezetbe kerüljön;
 13. Kócsag u. 2. (hrsz.: 17394) ingatlanon a valós használat szerint közműterület és Lke-2 övezet kijelölése;
 14. Tolmács u. mentén, két helyen szükséges korrekció a tulajdonosokkal létrejött megállapodások alapján – a 18754 hrsz.-ú ingatlan területén a Tolmács utcához kapcsolódó zsákutca, parkolók kiszabályozása, valamint a 098/20 hrsz-ú ingatlant érintő szabályozási vonal korrekciója;
 15. Tárnoki út 0202 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telken az erdőterület művelési ágban lévő területrészen a csapadékvíz-elvezetés kiépítése miatt záportározó terület kijelölése szükséges;
 16. Az előző ponthoz kapcsolódva a szükséges csereerdő az érdligeti záportározó tó környezetében kerül kijelölésre, ugyanitt a Sárd útról egy bevezető út szabályozása is szükséges;
 17. A Tárnoki úti óvoda ingatlanával határos Aszú u. 10/B (hrsz.: 10735/1) telek jelenlegi Lke-9 övezeti besorolásának módosítása annak indokán, hogy korábban az ingatlan Vt-2 övezeti besorolásban volt, és a tulajdonos a 2009-ben megkezdett építkezést e szerint szeretné befejezni. A Vt övezeti besorolást a szomszédban lévő óvoda, ill. Vt-2/l övezetbe sorolt ingatlan indokolja;  
 18. A volt téglagyár területén a közgyűlés 185/2019. (IX.26.) számú támogató határozata alapján mobil csónakház kialakítását lehetővé tevő szabályozás kialakítása;
 19. A HÉSZ 10.§ (14a) bekezdésének korrekciója úgy, hogy azokban az övezetekben, melyekben megengedhető legnagyobb homlokzatmagasság átlag 7,5 m-t meghaladó, a zártsorúan beépíthető területen kívül, a telek fennmaradó területén, csak szabadon álló beépítést lehessen kialakítani. Az előírás az intenzíven beépíthető területeken pl. több ingatlan összevonásával az ésszerű beépítésre alkalmas telkek kialakítását célozza;
 20. A burkolt felületek csökkentése, egybefüggő zöldfelületek növelése érdekében az összes településközponti vegyes (Vt) övezetben indokolt előírni azt, hogy a parkolók minimum 50%-a épületen belül, vagy terepszint alatt legyen kialakítva – ez a városközpontra vonatkozó szabály kiterjesztését jelenti;
 21. A helyi építési szabályzat és szabályozási terv alkalmazásából eredő egyéb korrekciók, javítások.

 

A településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint zajlik.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat elfogadásával döntsön a településrendezési eszközök módosításának megindításáról!

Érd, 2020. január 20.

Dr. Csőzik László

   polgármester

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megindítja a hatályos településrendezési eszközök - 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete - módosítását az alábbi területeket érintően:

 1. A Vízöntő u., Júlia u. 078/170, 078/17 és 078/18 hrsz-ú telkeire vonatkozóan a Közgyűlés 184/2019. (IX.26.) és a 256/2019. (XII.19.) határozatai szerint megkötött településrendezési szerződés alapján a mezőgazdasági területek gazdasági területfelhasználási és övezeti besorolása;
 2. A tulajdonos által készíttetett fafelmérési tervekre alapozva a Vincellér u. 68/A. (hrsz.: 11012) ingatlanon az előírt megtartandó faállomány jelölés felülvizsgálata;
 3. Ercsi úti sportpálya mentén a belterületi határ jelölés korrekciója (ingatlanok korábbi belterületbe csatolása indokán);
 4. Janka u. szabályozási vonalának felülvizsgálata a temető, sírok felé eső szakaszon;
 5. Etelka u. - Kornélia u. közötti tömbben a szaggatott piros vonal (javasolt magánút) törlése, mert a tulajdonosok nem éltek a tömbfeltáró út kialakításának lehetőségével;
 6. Teréz u. - Erzsébet u. sarkán (hrsz.: 22400/3) lévő ingatlanon a szennyvízátemelő területét különleges közmű övezetben szükséges a valós nagyságban ábrázolni;
 7. Salgói u.-ban megépült lakótelep használatbavételi engedélyéhez szükséges parkoló terület biztosítása a 6530 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolásával. A tulajdonosok megbízásából településrendezési szerződés megkötését megalapozó telepítési tanulmányterv készült;
 8. Az Lke-3/o építési övezetbe sorolt Csúcs u. 40. számú ingatlan esetében a szükséges 3m-es útcsatlakozás biztosítása a szabályozási vonal korrekciójával;
 9. Gyöngyvirág u. 54. (hrsz.: 10996/1) ingatlan beépült, építési vonal jelölés szükségtelen;
 10. Tárcsázó u. déli részén a szabályozási vonal korrekciója a már kialakított útszélesítés figyelembe vételével;
 11. A Képviselő u. 24796/1 hrsz.-ú ingatlanon a valós használat (víznyomás fokozó) szerinti övezeti besorolás kijelölése;
 12. Az Éva u. 72. (hrsz.: 22407/2) ingatlant érintő övezeti határ jelölés, és beültetési kötelezettségű terület ingatlanhatárokhoz illeszkedő módosítása, hogy a teljes telek Gksz-2 övezetbe kerüljön;
 13. Kócsag u. 2. (hrsz.: 17394) ingatlanon a valós használat szerint közműterület és Lke-2 övezet kijelölése;
 14. Tolmács u. mentén, két helyen szükséges korrekció a tulajdonosokkal létrejött megállapodások alapján – a 18754 hrsz.-ú ingatlan területén a Tolmács utcához kapcsolódó zsákutca, parkolók kiszabályozása, valamint a 098/20 hrsz-ú ingatlant érintő szabályozási vonal korrekciója;
 15. Tárnoki út 0202 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telken az erdőterület művelési ágban lévő területrészen a csapadékvíz-elvezetés kiépítése miatt záportározó terület kijelölése szükséges;
 16. Az előző ponthoz kapcsolódva a szükséges csereerdő az érdligeti záportározó tó környezetében kerül kijelölésre, ugyanitt a Sárd útról egy bevezető út szabályozása is szükséges;
 17. A Tárnoki úti óvoda ingatlanával határos Aszú u. 10/B (hrsz.: 10735/1) telek jelenlegi Lke-9 övezeti besorolásának módosítása annak indokán, hogy korábban az ingatlan Vt-2 övezeti besorolásban volt, és a tulajdonos a 2009-ben megkezdett építkezést e szerint szeretné befejezni. A Vt övezeti besorolást a szomszédban lévő óvoda, ill. Vt-2/l övezetbe sorolt ingatlan indokolja;  
 18. A volt téglagyár területén a közgyűlés 185/2019. (IX.26.) számú támogató határozata alapján mobil csónakház kialakítását lehetővé tevő szabályozás kialakítása;
 19. A HÉSZ 10.§ (14a) bekezdésének korrekciója úgy, hogy azokban az övezetekben, melyekben megengedhető legnagyobb homlokzatmagasság átlag 7,5 m-t meghaladó, a zártsorúan beépíthető területen kívül, a telek fennmaradó területén, csak szabadon álló beépítést lehessen kialakítani. Az előírás az intenzíven beépíthető területeken pl. több ingatlan összevonásával az ésszerű beépítésre alkalmas telkek kialakítását célozza;
 20. A burkolt felületek csökkentése, egybefüggő zöldfelületek növelése érdekében az összes településközponti vegyes (Vt) övezetben indokolt előírni azt, hogy a parkolók minimum 50%-a épületen belül, vagy terepszint alatt legyen kialakítva – ez a városközpontra vonatkozó szabály kiterjesztését jelenti;
 21. A helyi építési szabályzat és szabályozási terv alkalmazásából eredő egyéb korrekciók, javítások.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében a megfelelő beszerzési eljárással kiválasztott tervezővel a tervezési szerződés megkötését követően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36. §-a szerinti teljes eljárást a TSZT, HÉSZ és SZT módosítása érdekében folytassa le.

 

 

Határidő: módosítási eljárás megindítására - 30 nap

 

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges