Tisztelt Közgyűlés!

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a módosító javaslatot fogadja el!

 

Érd, 2020. január 28.

 

 

Simó Károly

 önkormányzati képviselő

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján – a 2020. évre vonatkozó munkaterve kiegészül a határozat mellékletében foglaltak szerint.

 

Határidő: határozat közlésére – 2020. február 15.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 41. § (2) bekezdése alapján – a 2020. évi közmeghallgatások időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

- Közgyűlés 2020. márciusi ülésnapján, 17.00 óra

- Közgyűlés 2020. májusi ülésnapján, 17.00 óra

- Közgyűlés 2020. szeptemberi ülésnapján, 17.00 óra

- Közgyűlés 2020. novemberi ülésnapján, 17.00 óra

 

 

A közmeghallgatás helye a Polgárok Háza Díszterme.

 

Határidő: határozat közlésére – 2020. február 15.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

Melléklet az I. sz. Határozati javaslathoz

 

 

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

2020. ÉVI MUNKATERV – MÓDOSÍTÓ JAVASLAT

 

FEBRUÁR 27.

-          Javaslat fásítási program 2020. évi ütemének megvalósítására a Közgyűlés 183/2019. (IX.26.)határozatában meghatározottak szerint

  • Javaslat a 2020. évi Városi Rendezvények meghatározására

 

  • Beszámoló az Érd és Térsége Víziközmű Kft és az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft taggyűlésén 2019. évben meghozott döntésekről

 

  • Javaslat a víziközműveket érintő 2020. évi Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyására

 

MÁRCIUS 26.

  • Beszámoló a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról (írásos)

 

ÁPRILIS 23.

-          Javaslat az Késő Géza Közmű- és Közlekedésbiztonsági Program elkészült munkarészeinek elfogadására a Közgyűlés 156/2019. (VI.27.) határozatában meghatározottak szerint

 

JÚNIUS 25.

  • Javaslat a Fácán közi lakótelep közműveinek rekonstrukciójára
  • Javaslat a Sóskúti út - Zengő utca - M7 autópálya - Vihorlát utca közötti terület közműveinek rekonstrukciójára

 

SZEPTEMBER 24.

  • Beszámoló az ÉKFI által végzett 2020. évi útfenntartási munkákról

 

OKTÓBER 22.

  • Beszámoló a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról (írásos)

 

NOVEMBER 26.        

  • Beszámoló a Késő Géza Közmű- és Közlekedésbiztonsági Program előrehaladásáról