Tisztelt Közgyűlés!

 

A Székely Nemzeti Tanács idén májusban polgári kezdeményezést indított azért, hogy uniós jogszabály szülessen az úgynevezett nemzeti régiók támogatásáról. Ennek célja, hogy az Európai Unió kohéziós politikája kiemelt figyelemmel kezelje azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő területekről. A kezdeményezők szerint így érhető el, hogy ezeknek a sajátos jellegzetességekkel bíró, de közigazgatási hatáskörrel nem rendelkező körzeteknek is biztosítva legyen a strukturális alapokhoz és más uniós forrásokhoz való egyenlő hozzáférése.

 

A Székely Nemzeti Tanács szerint a tét az, hogy Európa hagyományos nemzeti közösségei – a határon túli magyarság mellett a baszkok, bretonok, flamandok, katalánok, korzikaiak, belgiumi németek és más hasonló helyzetű közösségek – rendelkeznek-e a jövőben azokkal az erőforrásokkal, amelyek kultúrájuk, identitásuk megőrzéséhez szükségesek.

 

A kezdeményezőknek 2020. május 7-ig legalább hét különböző tagállamból egymillió európai uniós polgár aláírását kell összegyűjtenie ahhoz, hogy az Európai Bizottság napirendre vegye a javaslatot, majd megszülethessen az uniós szintű jogszabály a nemzeti régiók kiemelt támogatásáról.

 

Uniós viszonylatban a kezdeményezés fő célja, hogy az Európai Bizottság alkalmazza következetesen az alapító szerződéseket, és az ezekben foglalt kötelezettségeinek megfelelően, tevőlegesen járuljon hozzá az Unióban élő őshonos nemzeti közösségek fennmaradásához, illetve ezzel párhuzamosan mozdítsa elő az Unió egészének harmonikus, átfogó, és ennek megfelelően a nemzeti régiók regionális identitását is fenntartó fejlődését.

 

Az ügy előzménye, hogy a Székely Nemzeti Tanács hat évi pereskedésre kényszerült az Európai Bizottság ellen annak érdekében, hogy ez a kezdeményezés elindulhasson. A Bizottságot végül a luxemburgi uniós bíróság 2019. március 07-i ítélete kötelezte arra, hogy elismerje: az aláírásgyűjtésnek helye van, és annak célja az EU fejlesztéspolitikájának feladatait, célkitűzéseit és megszervezését meghatározó jogszabály kezdeményezése lehet, mely alapján az Unió gazdasági, társadalmi és területi kohézióját erősítő programok írhatók ki.

Az Európai Unió Bíróságának kedvező ítélete azzal a nagyon fontos hozadékkal is járt, hogy a „nemzeti régiót”, mint új jogi fogalmat beemelte az uniós jogi szótárba. Ezáltal megnyitotta az utat e régiók számára, hogy további, a saját érdekeiket szolgáló jogi és politikai követeléseket fogalmazzanak meg.

 

Az egymillió aláírás egyéves határidőn belüli összegyűjtése a javaslat mögötti politikai támogatás felmutatása érdekében elengedhetetlen. Ebben számítunk az érintett közösségek és az őket képviselő szervezetek támogatására, legyenek azok pártok, civil szervezetek, helyi önkormányzatok vagy állami szereplők.

 

A határon túli közösségeink a magyar kultúra fontos pillérei, ezért fontos, hogy sajátos körülményeik között is biztosítható legyen kulturális önazonosságuk megőrzése. A külhoni magyar közösségek nyelvi, kulturális és politikai jogainak érvényre juttatása ennek megfelelően megkerülhetetlen feladat számukra, ezért kérem, hogy a T. Közgyűlés fogadja el a határozati javaslatot!

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztés megtárgyalásának sürgősségét az aláírásgyűjtésre rendelkezésre álló eljárási határidő rövidsége, és a támogatási szándék mielőbbi kinyilvánításának szükségessége indokolja.

 

 

Érd, 2020. január 27.

 

 

Tetlák Örs

   alpolgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy Érd Megyei Jogú Város támogatja a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezését.

 

2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat a rendelkezésére álló valamennyi kommunikációs felületén tájékoztatja a város és környéke lakosságát a kezdeményezés céljáról és arról, hogy azt hogyan tudja aláírásával támogatni.

 

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti közzétételi feladat végrehajtásáról.

 

 

Határidő: határozat továbbítására - azonnal

 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.