Tisztelt Közgyűlés!

 

Amint arról tisztelt Képviselőtársaim értesülhettek, Tóth Tamás egykori települési képviselő, társadalmi megbízatású alpolgármester településünk meghatározó közéleti személyisége 2020. június 16-án, életének 83. esztendejében elhunyt.

 

Tóth Tamás több cikluson keresztül önkormányzati képviselőként, fejlesztési tanácsnokként, a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság elnökeként dolgozott. E minőségében is elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy 1999-ig több városrészben megvalósulhatott a szennyvízcsatornázás, majd tárgyalásai során elérte, hogy Érd és térsége önálló szennyvízelvezetési programot indíthasson, amely 2008-2016 között a város teljes csatornázottságát tette lehetővé.

 

2007-2010-ig az Érdliget-Kutyavári Településrészi Önkormányzat elnöke volt. 2010-ig a Megyei Jogú Városok Szövetségének Terület- és Igazgatásfejlesztési, valamint az Urbanisztikai és Lakásügyi Bizottságának volt tagja. 2009–2010-ig az Érdi Létesítmény-üzemeltető Kft. Felügyelőbizottságának elnöke volt.

 

2010 és 2016 között társadalmi megbízatású alpolgármesterként tevékenykedett. A Közgyűlés megbízása alapján képviselte az önkormányzatot a Közép-Magyarországi Térségfejlesztési és Bioenergetikai Klaszterben.

 

Tóth Tamás a Kisgazda Örökség és Levéltár Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a Levéltár működtetője volt. A Történelmi Vitézi Rend és a Politikai Foglyok Országos Szövetségének tagja volt.

 

2017. évben a közgyűlés döntése alapján Érd Városáért Kitüntetésben részesült.

 

Munkáját magas színvonalon, teljes odaadással, a helyi közösség érdekében végezte. Elvesztésével pótolhatatlan veszteség érte városunkat. Munkássága, és közéleti szerepvállalása előtt tisztelegve javaslom, hogy Tóth Tamást az önkormányzat nyilvánítsa saját halottjának.

 

 

Érd, 2020. július 10.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

           

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth Tamás egykori települési képviselőt és társadalmi megbízatású alpolgármestert az önkormányzat saját halottjának nyilvánítja.

 

Az önkormányzat a temetési szertartás költségeit a város 2020. évi költségvetés terhére biztosítja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:             dr. Csőzik László

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.