Tisztelt Közgyűlés!

 

Az elmúlt időszakban többen érdeklődtek az iránt, hogy az önkormányzat kínál-e eladásra ingatlanokat.

 

Erre figyelemmel indokoltnak tartom, hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 26. §-a alapján kerüljön sor az alábbi érdi ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítésére oly módon, hogy amennyiben több jelentkező van, a végleges vételárat árverseny határozza meg.

 

A pályázati feltételeket és a pályázati felhívás tartalmát az alábbiak szerint javaslom megállapítani:

 

helyrajzi szám

cím

terület

(négyzetméter)

kikiáltási ár

(forgalmi érték) 

övezeti besorolás

22303/1

Elvira utca 25–27.

4271

34.600.000 forint + áfa

GKSZ -2

2443

Favágó utca 11.

1436

21.500.000 forint + áfa

Lke-3

2444

Favágó utca 13.

1439

21.600.000 forint + áfa

Lke-3

2445

Favágó utca 15.

1435

21.500.000 forint + áfa

Lke-3

2446

Favágó utca 17.

1466

22.000.000 forint + áfa

Lke-3

787

Festő utca 49.

1447

22.700.000 forint + áfa

Lke-1

2461

Festő utca 5.

1363

21.400.000 forint + áfa

Lke-1

2458

Festő utca 7.

1218

19.100.000 forint + áfa

Lke-1

3349

Egervári utca 76.

1135

18.200.000 forint + áfa

Lke-1

4356

Dévai utca 62.

1074

17.200.000 forint + áfa

Lke-1

5241

Késmárki utca 63.

988

18.100.000 forint + áfa

Lke-1

5252/1

Késmárki utca 52/1.

903

16.500.000 forint + áfa

Lke-1

5252/2

Késmárki utca 52/2.

907

16.600.000 forint + áfa

Lke-1

 

A Helyi Építési Szabályzat szerint a 22303/1 helyrajzi számú ingatlan GKSZ-2 övezeti besorolású. A kereskedelmi-szolgáltató rendeltetésen kívül ipari,  raktározási, logisztikai, településgazdálkodási, nem gyermekelhelyezésre és betegápolásra szolgáló egészségügyi, oktatási, szociális, közösségi szórakoztatást szolgáló épületek is elhelyezhetőek rajta, továbbá létrehozható a területén iroda, vendéglátás, szállás jellegű szolgáltatás, parkolóház és üzemanyagtöltő is.

 

 

Az Lke jellel szabályozott terület-felhasználási egység laza beépítésű, összefüggő kertes, legfeljebb két rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál.

 

A kertvárosias lakóterület övezetében elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül

a) hitéleti,

b) nevelési, oktatási,

c) egészségügyi, szociális rendeltetést is tartalmazhat.

 

Kertvárosias lakóterületen 1000 négyzetméternél kisebb telekterületig legfeljebb 1 lakásos lakóépület; 1000 négyzetméter telekterületet elérő, és afeletti teleknagyság esetén legfeljebb 2 lakó rendeltetési egység építhető.

 

Az ingatlanok közművel nem rendelkeznek, azok közterületről beköthetők.

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - törvényben meghatározott kivételekkel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A szerződést a kijelölt állami szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) részére kell kézbesíteni, akinek a  kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkoznia kell,  hogy élni kíván-e az államot megillető elővásárlási joggal. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

A pályázati biztosíték mértéke:bruttó 500.000, azaz ötszázezer forint, melyet az önkormányzat 12001008-00209494-00100001 számú folyószámlájára kell átutalni, és amely a vételárba beszámításra kerül. A pályázati biztosíték – sikertelenség esetén – 8 napon belül visszautalásra kerül a vevőjelölt részére.

 

Licitlépcső: a kikiáltási árhoz (forgalmi érték) képest bruttó100.000 forinttalemelkedik.A liciten csak az vehet részt, aki a kérelmével egyidejűleg a pályázati biztosíték átutalásáról szóló bizonylatot is benyújtotta, és nyilatkozott arról, hogy nyertesség esetén az önkormányzattal – a Magyar Államot megillető elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidő leteltét követő – 30 napon belül szerződést köt.

 

Szándéknyilatkozat benyújtásának helye és határideje:egy példányban,Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatára (Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó utca 3.) legkésőbb2020. július 24. péntek 10 óráig.

 

A szándéknyilatkozat tartalmára vonatkozó előírás: A szándéknyilatkozatban meg kell jelölni a pályázó nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, e-mail címét, valamint arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az árliciten részt kíván venni,továbbá csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolást is (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adócsoport).

 

Az árlicit lebonyolításának helye, ideje: A helyszínről és az időpontról az érintettek külön e-mailen kapnak értesítést.

 

Egy pályázó több ingatlanra is benyújthat szándéknyilatkozatot.

 

A részletes információk beszerezhetőségének a helye: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport, telefonszám: +36 23 522 362.

 

II. Amennyiben a megadott határidőn belül szándéknyilatkozat az ingatlan megvételére nem érkezik, a hirdetést – 2020. év végéig – folyamatosan közzé kell tenni a városi honlapon és az ingatlant az első jelentkezőnek kell értékesíteni a forgalmi értéken.

 

 

Érd, 2020. július 10.

 

 

 

Szűcs Gábor

alpolgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

I. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 26.§ (2) bekezdés b) pontja alapján értékesítésre jelöli ki az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi érdi ingatlanokat:

 

helyrajzi szám

cím

Terület (m2)

kikiáltási ár

(forgalmi érték) 

övezeti besorolás

22303/1

Elvira utca 25–27.

4271

34.600.000 forint + áfa

GKSZ -2

2443

Favágó utca 11.

1436

21.500.000 forint + áfa

Lke-3

2444

Favágó utca 13.

1439

21.600.000 forint + áfa

Lke-3

2445

Favágó utca 15.

1435

21.500.000 forint + áfa

Lke-3

2446

Favágó utca 17.

1466

22.000.000 forint + áfa

Lke-3

787

Festő utca 49.

1447

22.700.000 forint + áfa

Lke-1

2461

Festő utca 5.

1363

21.400.000 forint + áfa

Lke-1

2458

Festő utca 7.

1218

19.100.000 forint + áfa

Lke-1

3349

Egervári utca 76.

1135

18.200.000 forint + áfa

Lke-1

4356

Dévai utca 62.

1074

17.200.000 forint + áfa

Lke-1

5241

Késmárki utca 63.

988

18.100.000 forint + áfa

Lke-1

5252/1

Késmárki utca 52/1.

903

16.500.000 forint + áfa

Lke-1

5252/2

Késmárki utca 52/2.

907

16.600.000 forint + áfa

Lke-1

 

A Helyi Építési Szabályzat szerint a 22303/1 helyrajzi számú ingatlan GKSZ-2 övezeti besorolású. A kereskedelmi-szolgáltató rendeltetésen kívül ipari,  raktározási, logisztikai, településgazdálkodási, nem gyermekelhelyezésre és betegápolásra szolgáló egészségügyi, oktatási, szociális, közösségi szórakoztatást szolgáló épületek is elhelyezhetőek rajta, továbbá létrehozható a területén iroda, vendéglátás, szállás jellegű szolgáltatás, parkolóház és üzemanyagtöltő is.

 

Az Lke jellel szabályozott terület-felhasználási egység laza beépítésű, összefüggő kertes, legfeljebb két rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál.

 

A kertvárosias lakóterület övezetében elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül

a) hitéleti,

b) nevelési, oktatási,

c) egészségügyi, szociális rendeltetést is tartalmazhat.

 

Kertvárosias lakóterületen 1000 négyzetméternél kisebb telekterületig legfeljebb 1 lakásos lakóépület; 1000 négyzetméter telekterületet elérő, és afeletti teleknagyság esetén legfeljebb 2 lakó rendeltetési egység építhető.


A beépítésről bővebb információ kérhető a foepitesz@erd.hu email címen.

 

Az ingatlanok közművel nem rendelkeznek, közterületről beköthetők.

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - törvényben meghatározott kivételekkel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A szerződést a kijelölt állami szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) részére kell kézbesíteni, akinek a  kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkoznia kell,  hogy élni kíván-e az államot megillető elővásárlási joggal. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A pályázati biztosíték mértéke:bruttó 500.000 forint, melyet az önkormányzat 12001008-00209494-00100001 számú folyószámlájára kell átutalni, és amely a vételárba beszámításra kerül. A pályázati biztosíték – sikertelenség esetén – 8 napon belül visszautalásra kerül a vevőjelölt részére.

 

Licitlépcső: a kikiáltási árhoz képest (forgalmi érték) bruttó 100.000 forinttal emelkedik.

 

A liciten csak az vehet részt, aki a kérelmével egyidejűleg a pályázati biztosíték átutalásáról szóló bizonylatot is benyújtotta és nyilatkozott arról, hogy nyertesség esetén az önkormányzattal – a Magyar Államot megillető elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidő leteltét követő – 30 napon belül szerződést köt.

 

Szándéknyilatkozat benyújtásának helye és határideje:egy példánybanÉrd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatára (Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó utca 3.) legkésőbb2020. július 24. péntek 10 óráig.

 

A szándéknyilatkozat tartalmára vonatkozó előírás: A szándéknyilatkozatban meg kell jelölni a pályázó nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, e-mail címét, valamint arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az árliciten részt kíván venni, továbbá csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolást is (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adócsoport).

 

Az árlicit lebonyolításának helye, ideje: A helyszínről és az időpontról e-mailen az érintettek külön értesítést kapnak.

 

Egy pályázó több ingatlanra is benyújthat szándéknyilatkozatot.

 

A részletes információk beszerezhetőségének a helye: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport, telefonszám: +36 23 522 362.

 

II. Amennyiben a megadott határidőn belül szándéknyilatkozat az ingatlan megvételére nem érkezik, a hirdetést – 2020. év végéig – folyamatosan közzé kell tenni a városi honlapon és az ingatlant az első jelentkezőnek kell értékesíteni a forgalmi értéken.

 

Határidő:        honlapon történő megjelenésre 2020. július 16.

árverseny lebonyolítására 2020. augusztus 14.

folyamatos hirdetésre 2020. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges