Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő 2982/3 helyrajzi számú ingatlanon található ebrendészeti telep és állatmenhely üzemeltetésére 2020. június 30-áig terjedő, határozott időtartamú üzemeltetési szerződést kötött a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvánnyal.

 

E szerződés alapján az üzemeltető minden évben köteles beszámolni a Közgyűlésnek az ebrendészeti telep működéséről.

 

A Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány a 2019. évi működésre vonatkozó beszámolót benyújtotta, melyet ezúton a Közgyűlés elé terjesztek.

 

Kérem a Közgyűlést a beszámoló elfogadására!

 

 

Érd, 2020. szeptember 18.

 

 

Tetlák Örs

alpolgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány beszámolóját az ebrendészeti telep és állatmenhely 2019. évi működéséről.

 

Határidő: határozat közlésére - azonnal

 

Felelős: Dr. Csőzik László  polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.