Az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1145 Budapest XIV. kerület, Thököly út 165., 1. emelet 5. ajtó; cégjegyzékszáma: 01-10-047813) mint szolgáltató 24 órás felnőtt és gyermek központi orvosi ügyeletet lát el Érd, Tárnok, Sóskút, Diósd és Pusztazámor települések tekintetében, mely szolgáltatás nyújtására közbeszerzési eljárás lefolytatása után kötött szerződést az önkormányzatokkal. Az ügyeleti szolgáltató a saját tulajdonát képező Érd, Szabadság tér 9. szám alatti épületben üzemel.

 

A sürgősségi esetekhez történő hívások száma évről évre növekedett, mely szakmailag nem volt minden esetben indokolt, ugyanakkor lekötötte az ügyeletes orvos kapacitását, elvonva ezzel a sürgősségi ellátást igénylő esetektől és növelve az orvosi ellátásra való várakozási időt.

 

A sürgősségi hívások két úton érkeznek az ügyeletre: a hívások egy része a lakosságtól, másik része az Országos Mentőszolgálattól. A szolgáltató, amennyiben nincs mentő a közelben, ellátja az Országos Mentőszolgálattól érkező hívásokat is, de mindkét esetben a saját ellátási területén.

 

A szolgáltató a 2014. szeptember 19. és 2014. december 31. közötti időszakban munkanapokon, napi 12 órában, ügyeletes orvos nélkül, mentőtiszttel indított el egy ügyeleti ellátásra alkalmas autót kísérleti jelleggel, az ügyeleti ellátás kiegészítéseként. A kiemelt sürgősségi ellátást igénylő bejelentésekhez vonult ki a mentőtiszt (pl. nagy fokú vérveszteség, mellkasi fájdalom, fulladás, agyi történés valószínűsége, magas vérnyomás, közterületi rosszullétek, illetve balesetek).

 

A mentőtiszti autó működtetéséről beszámolót készített a szolgáltató Érd Megyei Jogú Város polgármesterének, melyhez mellékelte a pénzügyi beszámolót, tekintettel arra, hogy a gépkocsi működtetéséhez önkormányzatunk a város költségvetéséből hozzájárul.

 

A beszámolóban megfontolásra ajánlotta fel, hogy továbbra is működteti a mentőtiszti autót, de a működési költségekhez kérte továbbra is az önkormányzat pénzügyi hozzájárulását.

 

A jelen előterjesztés mellékletét képező beszámolóban a szolgáltató vezérigazgatója számot adott a 2020. év folyamán végzett tevékenységükről, a szakmai munkájukról és a költségeikről.

 

Ebben arra hivatkozott, hogy a fokozódó humán erő krízis miatt a következő időszakban további bérfejlesztésre lesz szükség az orvosi ügyeletekben, így csökken a mentőtiszti autóra fordítható keretük.

 

A továbbiakban a magas lakossági szám és az ellátandó esetek számával indokolta a lakosság ellátásának biztosítása érdekében a további napi 12 órás időbeli működés megtartását, melyhez az önkormányzati támogatásra mindenképpen szükségük van.

 

A mentőtiszti kocsi működtetésének fenntartásához kéri a szolgáltató, hogy 2021. évben havi 800 ezer forint összegű havi hozzájárulást biztosítson az Önkormányzat, azaz havi 50 ezer forint összeggel emelje meg a jelenlegi finanszírozás összegét.

 

 

Érd, 2020. november 21.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe vonatkozásában az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1145 Budapest XIV. kerület, Thököly út 165., 1. emelet 5. ajtó; cégjegyzékszáma: 01-10-047813) megkötött, mentőtiszti szolgálat működtetésére irányuló szerződést 2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig terjedő időtartamra megújítja.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy a szolgáltatás költségeinek fedezetéül, a szerződés hatálya alatt havi 800 ezer forint, összesen 9.600.000 forint összeget a 2021. évi költségvetésében biztosít.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester