Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 43/2015. (II. 26.) számú határozata alapján dr. Nery Klaudia háziorvossal – aki a NERYMED Orvosi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság keretében végzi a tevékenységét – öt évre szóló határozott idejű feladat-ellátási szerződést kötött, területi ellátási kötelezettség megtartásával a 9. számú háziorvosi körzet tekintetében. Az orvosi feladatok ellátáshoz az önkormányzat tulajdonában lévő Érd Kossuth Lajos út 42/2. szám alatti épületben biztosítja a rendelő helyiséget.

 

A feladat-ellátási szerződésben foglalt határozott időtartam 2021. január 31-én lejár és a szerződés megszűnik. Az alapellátás zavartalan biztosítása érdekében, új szerződés megkötése szükséges az alapellátást végző háziorvossal. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) a praxis finanszírozása tárgyában az alapellátást biztosító háziorvossal köt szerződést, mely megállapodás létrejöttéhez szükséges az önkormányzat Közgyűlés hozzájárulása.

 

Az alapellátási tevékenység folytatására alkalmas rendelőt továbbra is változatlan feltételek mellett az Érd, Kossuth Lajos út 42/2. szám alatti ingatlanban biztosítja az Önkormányzat.

 

A rendelési időt dr. Nery Klaudia nem kívánja módosítani, a helyettesítő orvosok: dr. Beta Borbála és dr. Balla Rozália úgy nyilatkoztak, hogy helyettesítést vállalják.

 

Az orvosi feladatokhoz kapcsolódó eszközöket, személyi és tárgyi feltételeket dr. Nery Klaudia továbbra is maga biztosítja. A háziorvos az előírt szakmai követelményeknek továbbra is megfelel, ezért a feladat-ellátási szerződés megkötésének akadálya nincs.

 

Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátásról való gondoskodás,ellátási érdekből a folyamatos orvosi ellátás biztosítása érdekében szükséges jelen döntést meghozni.

 

 

Érd, 2020. november 21.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata dr. Nery Klaudiával, a NERYMED Orvosi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság háziorvosával feladat-ellátási szerződést köt 2021. február 1-jétől 2026. január 31-ig terjedő határozott időtartamra a 9. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására.

 

2. Az önkormányzat hozzájárul, hogy dr. Nery Klaudia, a NERYMED Orvosi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság háziorvosa Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön. Tevékenységét dr. Nery Klaudia személyesen látja el.

 

3. Az önkormányzat továbbá hozzájárul, hogy dr. Nery Klaudia az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 15739 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Kossuth Lajos út 42/2. szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban a háziorvosi feladatok ellátására biztosított orvosi rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa, azzal, hogy a telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti.

 

 

Határidő:         a döntés továbbítására – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester