Az Érd és Térsége Mentőszolgálatért Alapítvány azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a mentőállomás villanyhálózatán szükséges javítási-karbantartási munkálatokhoz nyújtson anyagi támogatást. Ennek oka, hogy az állomás villanyhálózatán karbantartási munkákat szükséges végezni, illetve a leszakadt lámpatestet helyre kell állítani. Erre tekintettel az Alapítvány háromszázezer forint anyagi támogatást igényelt.

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján az alapítványi forrás átvételéről és átadásáról a Közgyűlés jogosult dönteni, amely döntési jogkört a  veszélyhelyzet időtartama alatt a polgármester gyakorolja.

 

A döntés sürgősségét indokolja, hogy a Mentőszolgálatért Alapítvány feladatai ellátásához használt ingatlanon az említett karbantartást mindenképpen szükséges elvégezni a folyamatos feladatellátás érdekében, amelyhez szükséges a szóban forgó önkormányzati támogatási forrás.

 

A támogatás a 2020. évi polgármesteri keret terhére biztosítható.

 

 

Érd, 2020. november 21.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva az Érd és Térsége Mentőszolgálatért Alapítvány részére 300.000 forint támogatást biztosít a 2020. évi polgármesteri keret terhére.

 

Határidő:       a szerződés aláírására – 15 nap

 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester