Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 4/2020. (I. 30.) számú határozatával elfogadta a 100%-os tulajdonában álló Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervét, amely a Közgyűlés 58/2020. (II. 27.) számú határozatával módosításra került. A módosított üzleti terv elfogadásáról szóló határozat értelmében az önkormányzat a televíziós műsorsugárzás, az ÉrdMost.hu internetes portál, továbbá az Érd FM 101.3 Rádió 2020. évi működtetéséhez, valamint az Érdi Újság kiadásához összesen 210.068.000 forint összegű önkormányzati forrást biztosított.

 

A Társaság ügyvezetője a módosított üzleti terv újbóli módosítására tett javaslatot, amelynek szükségességét egyrészt a 2020. évben kialakult járványügyi helyzet miatt elmaradt rendezvények megszervezésére biztosított források elvonása, másrészt az Érdi Újság kiadásával kapcsolatosan biztosított források pontosítása indokolt.

 

Az elmaradt rendezvények miatt az üzleti terv módosítása 10 millió forint forráselvonást tartalmaz. Az Érdi Újság kiadására biztosított forrás tekintetében összességében 17.052.000 forinttal csökkent az önkormányzat által biztosított források összege, amelynek okairól az ügyvezető a mellékelt levélben nyújtott tájékoztatást.

 

A fentiek miatt indokolttá vált a társaság üzleti tervének megfelelő módosítása.

 

 

Érd, 2020. november 21.

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervének a határozat melléklete szerinti módosítását elfogadja.

 

Az önkormányzat a módosított üzleti tervben foglaltaknak megfelelően az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére tevékenysége ellátásához biztosított 2020. évi önkormányzati forrást 183.016.000 forint összegben határozza meg.

 

 

Határidő:         a szerződés aláírására – 15 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester