A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) számú EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerint a megyei kormányhivatal - a települési önkormányzatok véleményének beszerzését követően - határozza meg az általános iskolák felvételi körzetét. A vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint az Érdi Tankerület vezetője kérte az önkormányzat véleményét a felvételi körzetek kialakításával, módosításával vagy változatlanul hagyásával kapcsolatban.

 

A 2019/2020. tanévre vonatkozó mellékelten csatolt körzethatárokat megvizsgálva annak megváltoztatását nem tartom indokoltnak, ezért a 2020/2021. tanév tekintetében a változatlanul hagyását javasolom.

 

 

Érd, 2020. november 21.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartásban működő általános iskolák 2020/2021. tanévre vonatkozó felvételi körzeteinek meghatározásával kapcsolatban úgy nyilatkozik, hogy kéri a 2019/2020. tanévre meghatározott általános iskolai felvételi körzethatárok változatlanul hagyását.

 

 

Határidő:         megküldésre – azonnal

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester