Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2020. (I. 30.) számú határozatával a „Nemzeti Összetartozás éve” programsorozat megrendezéséről döntött. A programsorozat részét képezte egy pályázati felhívás is, mely alapján egyedi támogatási kérelmet nyújthattak be azon civil szervezetek, társaságok melyek célja Érd Megyei Jogú Város és a trianoni országhatárokon túli országok polgárainak csoportjai közötti kapcsolattartás elősegítése, illetve új baráti, szakmai kapcsolatok kiépítése.

 

A felhívásra egy kérelem érkezett a Szent Imre Alapítvány részéről, melyben a pályázó a Marianum Általános Iskola és Gimnázium határon túli magyar testvériskolai programjának megvalósításához kért pénzügyi támogatást.

 

A kérelem alapján a veszélyhelyzet időtartama alatt a Közgyűlés hatáskörében eljárva 43/2020. (V. 20.) számú polgármesteri határozatommal a Szent Imre Alapítvány részére 200 ezer forint összegű támogatás nyújtásáról döntöttem.

 

Takácsné Tóth Noémi a Szent István Alapítvány elnöke a 2020. október 6-i keltű levelében azonban arról tájékoztatott, hogy a támogatási összeget a fennálló járványhelyzet miatt felhasználni nem áll módjukban, erre tekintettel kéri a szerződés megszüntetését.

 

 

Érd, 2020. november 21.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 43/2020. (V. 20.) számú polgármesteri határozat alapján Szent Imre Alapítvány (2030 Érd, Karolina utca 1.) támogatása tárgyában létrejött,13/ERD-2069-7/2020. számú támogatási szerződést – az alapítvány kezdeményezésére – közös megegyezéssel megszünteti.

 

 

Határidő:         szerződés megszüntetéséről szóló okiratot aláírására – 30 nap

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester