A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 80. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat hivatala a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Njtv. 80.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását követően, 2019. december 15-ei hatállyal valamennyi települési nemzetiségi önkormányzattal megkötötte a fenti tartalmú együttműködési megállapodást.

 

A megállapodások felülvizsgálatát az Njtv.-nek a tavalyi évben történt alábbi módosításai indokolják:

Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény 156. § a) pontja módosította az Njtv.-t is. A jogalkotó az egyes nemzetiségi önkormányzatok által kötött megállapodások tekintetében szükségesnek tartotta kimondani  a közigazgatási szerződés jelleget, amellyel egyértelműen megnyílik a közigazgatási bírói út mint jogvita rendező fórum a felek között.

 

2020. évi LXVIII. törvény több tekintetben módosította az Njtv.-t, mely érinti a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodást is. Az Njtv. 80.§ (4) bekezdése kiegészült azzal – melyet a megállapodásban is rögzíteni kell –, hogy a jegyző, vagy annak megbízottja azon túl, hogy részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein, és jelzi, ha törvénysértést észlel, mostantól szakmai segítséget is köteles nyújtani az ülésen és azon kívül is a nemzetiségi önkormányzat működését érintően.

 

A fentiek jogszabályi rendelkezések alapján a nemzetiségi önkormányzatokkal közigazgatási szerződés formájában új megállapodások megkötése indokolt.

 

 

Érd, 2021. január 21.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal közigazgatási szerződést köt az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal.

 

 

Határidő:         megküldésre – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal közigazgatási szerződést köt az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

 

Határidő:         megküldésre – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal közigazgatási szerződést köt az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal

 

 

Határidő:         megküldésre – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT IV.

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal közigazgatási szerződést köt az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal

 

Határidő:         megküldésre – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT V.

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzetiségek jogállásáról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal közigazgatási szerződést köt az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal.

 

 

Határidő:         megküldésre – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT VI.

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal közigazgatási szerződést köt az Érdi Horvát Önkormányzattal.

 

 

Határidő:         megküldésre – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester