Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) 25. § (1) bekezdése szerint a Közgyűlés éves munkaterv alapján végzi munkáját. A munkatervet legkésőbb tárgyév január 31-ig a Polgármester terjeszti a Közgyűlés elé.

 

A fentiek végrehajtása érdekében az SZMSZ 25. § (3) bekezdésének megfelelően az érintettektől javaslatokat kértem a Közgyűlés 2020. évi munkatervének elkészítéséhez.

 

A munkaterv a beérkezett javaslatok, a jogszabályokban előírt, valamint a korábbi önkormányzati döntésekben meghatározott feladatok alapján készült el, azzal, hogy a munkatervbe a Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyek kerültek beépítésre.

 

Az SZMSZ 25. § (4) bekezdése értelmében a munkatervnek tartalmaznia kell a közmeghallgatás időpontját, amit – a 41. § (2) bekezdése szerint – a munkaterv elfogadásakor kell meghatározni.

 

 

Érd, 2021. január 21.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2021. évre vonatkozó munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadom.

 

 

Határidő:         határozat közlésére – 2020. február 15.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet 41. § (2) bekezdése alapján – a közmeghallgatás időpontját a Közgyűlés 2021. novemberi ülésnapján, 17.00 órában határozom meg. A közmeghallgatás helye a Polgárok Háza Díszterme.

 

 

Határidő:         határozat közlésére – 2020. február 15.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester