A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének b) pontja szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, és az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) számú EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig a szülőket tájékoztatni kell.

 

Az óvodák nyári nyitva tartásának fenntartói meghatározása azért is szükséges, mert az intézményrendszerben dolgozó óvodapedagógusok szabadságát – a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) számú kormányrendelet 30. § (4) bekezdése alapján – elsősorban július 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakban kell kiadni. Másrészt a nyári tisztasági festést, nagytakarítást és a szükséges karbantartások és felújítások zavartalan lebonyolítását is a gyermekek távollétében lehet biztonságosan megoldani.

 

Az óvodák a szülőket – a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a fenntartó döntésével összhangban – 2021. február 15-éig tájékoztatják a nyári nyitva tartás idejéről és arról is, hogy hol vehetik igénybe a gyermekek a napközbeni ellátását, tekintettel arra, hogy a gyermekek óvodai nevelését a teljes óvodai nevelési évben biztosítani kell.

 

A város óvodavezetői egyeztettek az óvodák és a tagintézményeik nyári zárásáról, melynek során figyelembe vették a szülők igényeit és az előző évek tapasztalatait.

 

 

Érd, 2021. január 22.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti fenntartói jogkörben eljárva az önkormányzat fenntartásában működő óvodák nyári nyitvatartási rendjét a 2020/2021. nevelési évre a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.

 

 

Határidő:         kihirdetésre – február 10.

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester