Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Törvény) és az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatott közalkalmazott és munkavállaló jogviszonya 2021. március 1-jén alakul át egészségügyi szolgálati jogviszonnyá.

 

A Törvény 4.§ (1) bekezdése szerint: „Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is – a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony (a továbbiakban együtt: gyakorolható tevékenység) kivételével – kizárólag a Kormány által kijelölt szerv előzetes engedélyével létesíthet.”

 

A Rendelet 7. § (1) bekezdésének f) pontja alapján az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál – így a Dr. Romics László Egészségügyi Intézménynél – foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy a Törvény 4. § (1) bekezdése szerinti további jogviszony létesítése előtt az egészségügyi szolgáltató vezetője köteles a fenntartó által kijelölt személy engedélyét kérni.

 

Az engedélyezés eljárásrendjét a Rendelet tartalmazza, a mérlegelésre vonatkozó feltételrendszert az Országos Kórházi Főigazgató adja ki.

 

A fentiekre tekintettel – a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény folyamatos betegellátása érdekében – a fenntartó részéről szükséges annak a személynek a kijelölése, aki az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek további jogviszonyának létesítését engedélyezheti.

 

 

Érd, 2021. február 24.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése mint a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény fenntartója, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) számú kormányrendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja alapján az intézmény által egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott személyek további jogviszonya létesítésének engedélyezésére dr. Csőzik László polgármestert jelöli ki.

 

 

Határidő:         a döntés továbbítására – azonnal

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester