A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 9. § (1) bekezdésben foglaltak, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontja alapján az elmúlt években Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal szorosan együttműködött Érd Megyei Jogú Város köz – és vagyonbiztonságának, közrendjének, közlekedési rendjének javítása érdekében, valamint az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása céljából. Ennek keretében minden évben határozott idejű együttműködési megállapodás megkötésére került sor.

 

Az önkormányzat az együttműködés keretében Érd Megyei Jogú Város közbiztonságának javítása érdekében meghatározott pénzösszeget biztosított a Pest Megyei Rendőr– főkapitányságon keresztül az Érdi Rendőrkapitányságnak, illetve az állományban lévő rendőröknek, a végrehajtandó közterületi szabadidős járőrszolgálattal kapcsolatos intézkedések végrehajtására.

 

A jelenleg érvényben lévő együttműködési megállapodás 2021. március 31. napján lejár, ezért a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság ismételten az önkormányzat támogatását kérte, 2021. április 1. – 2021. augusztus 31. között időtartamra bruttó 2 millió forint támogatási összegben.

 

A Polgárőrség és a Rendőrség hatékony együttműködését támogatva indokolt a feladatok ellátáshoz szükséges bruttó 2 millió forint támogatási összeg biztosítsa.

 

 

Érd, 2021. március 29.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására 2021. április 1. – 2021. augusztus 31. között időtartamra bruttó 2 millió forint összegű támogatást nyújt.

 

 

Határidő:              a döntés továbbítására és a szerződés megkötésére – 15 nap

Felelős:                 dr. Csőzik László polgármester