Tisztelt Közgyűlés!

 

Az EuroVelo 6 útvonal komplex fejlesztése (Budapest – Érd – Százhalombatta szakaszok) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás.

 

A Közgyűlésa 123/2021. (VI.29.) számú határozatával elindította a hatályos 9/2016. (III. 31.) számú rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat 1. mellékletét képező Szabályozási Terv módosítását Érd külterületén, a Mély út – Fehérkeresztesi út – Battai út szakaszon a kerékpáros útvonal megvalósításának elősegítése céljából.

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) számú kormányrendelet 32. § (6) bekezdése értelmében a településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik.

 

A módosítás elvégzése érdekében az Önkormányzat 2021 júniusában tervezési szerződést kötött a M-TEAMPANNON Építészmérnöki Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint a beruházó által kijelölt költségviselővel, aRODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társasággal, amelynek tárgya a kerékpárút területigénye miatt a szabályozási vonalak korrekciója volt.

 

Az eljárás keretében a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét az állami főépítésznél történő végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményeztette a helyi lakossággal, szervezetekkel, azaz a partnerekkel. A tájékoztatás helyi szabályait a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II. 27.)számú önkormányzati rendelet tartalmazza, azonban a veszélyhelyzetre tekintettel, jelen esetben az 546/2020. (XII. 2.) számú kormányrendelet előírásainak figyelembevételével, elektronikus úton történt a véleményezés a 2021. július 12-től 2021. augusztus 8-ig terjedő időszakban az alábbi módokon közzétett értesítéssel:

 

  • az Érdi Újság véleményezési időszak alatt megjelent lapszámában;
  • webhelyen,a város honlapján; https://www.erd.hu/gazdasagfejlesztes/partnerseg/eurovelo-6----hesz-modositas

 

A honlapon közzétett partnerségi tájékoztatáshoz csatoltuk a módosítás szakmai összefoglaló dokumentációját. A véleményezési időszakban lakossági, illetve partnerségi vélemény nem érkezett.

 

A partnerségi egyeztetés lezárását követően az állami főépítész egyeztető tárgyalást hív össze, majd kiadja a végső szakmai véleményt, amely alapján várhatóan szeptemberben dönthet a Közgyűlés a HÉSZ módosításáról.

 

 

Érd, 2021. augusztus 27.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) számú önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban a következőket állapítja meg és az alábbi döntéseket hozza:

 

A HÉSZ módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) számú kormányrendelet 42. §-a szerinti tárgyalásos eljárásban zajlik.

 

A kormányrendelet 42. § (1) bekezdése szerinti partnerségi egyeztetés a HÉSZ módosítást tartalmazó szakmai prezentáció közzétételével 2021. július 12-től 2021. augusztus 8-ig tartó időszakban a veszélyhelyzetre tekintettel az 546/2020. (XII. 2.) számú kormányrendelet előírásainak figyelembe vételével elektronikus úton megtörtént. A véleményezési időszakban lakossági, illetve partnerségi vélemény nem érkezett.

 

Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a HÉSZ módosításának partnerségi egyeztetési szakasza lezárul.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítésznél.

 

Határidő:         végső szakmai véleményezés kezdeményezésére – 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.