Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának mellékletét képező szabályozási tervlap a Faragó utca 22. szám alatti, 2385 helyrajzi számú telek területének mintegy 75%-ára kötelező szabályozási vonalak között új út, beépítésre nem szánt közlekedési terület övezet kialakítását irányozta elő. Ez az útnyitás az Asztalos utca és a Faragó utca összekötését tette volna lehetővé. A tervezett beavatkozás értelme az volt, hogy az utak hálózatba szervezését, egy nagykiterjedésű telektömb áttörését és egy zsákutca megszüntetését tette volna lehetővé.

 

A szabályozás elfogadása óta eltelt évek során nem került sor a szabályozási tervben meghatározottak megvalósítása. A szabályozás nyomán az út kialakítása után visszamaradó telekrész az övezetben meghatározott célra már nem lett volna alkalmas, tehát a megvalósítás csak a telek egésze tulajdonjogának megszerzése, illetve kisajátítása révén történhetett volna meg.

 

Bár fontos településrendezési érdekek fűződnek a két út mindössze egy telket érintő összekötéséhez, mára világossá vált, hogy az Önkormányzat a vásárlás, illetve a kisajátítás költségeit nem tudja vállalni. Ebben az esetben tehát le kell mondania a kiszabályozott útösszekötése kötelező előírásáról.

 

A fent leírtak alapjánjavaslom a Helyi Építési Szabályzat olyan értelmű módosításának kidolgozását, mely a szóban forgó kötelező szabályozási elemet törli a hatályos építésügyi szabályozásból és az erre vonatkozó tervezési szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.

 

 

Érd, 2021. augusztus 27.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló9/2016. (III.31.) számú önkormányzati rendelet olyan tartalmú módosítását, mely az Érd, Faragó utca 22. szám alatti, 2385 helyrajzi számú földrészletre jelölt kötelező útkialakítás jelzését törli és felhatalmazza a polgármestert a módosítással kapcsolatos tervezési szerződés megkötésére.

 

 

Határidő:         módosítási eljárás megindítására – 30 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.