Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Közgyűlés hatáskörében eljárva 35/2021. (II. 22.) számú határozatával fogadta el az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervét.

 

2021. szeptember hónapban befejeződtek a Modern Városok Program keretében megvalósított Fenyves Parkvárosi Köznevelési Centrum kivitelezési munkálatai és a komplexum műszaki átadás-átvételi eljárása. A komplexum az építkezés befejezését követően próbaüzem formájában működik az év hátralevő részében, amellyel kapcsolatos üzemeltetési feladatokkal az egyéb uszoda- és sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán szerzett tapasztalatai okán célszerű az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot megbízni. Az „éles üzem” kezdete 2022. év elejére tervezett. A társaság elkészítette az üzemeltetési feladatokra vonatkozó költség kalkulációt és erre alapozva összeállította az üzletiterv-módosítási javaslatát, amely az előterjesztés mellékleteként került csatolásra. Az előzetes kalkulációk alapján az üzemeltetési feladatokra tekintettel a társaság 2021. évre összesen 32.679.000 forint finanszírozási igénnyel számol, amely magába foglalja az uszoda és a sportcsarnok teljes körű üzemeltetését. A kiadás elszámolásra kerül az önkormányzat számára az 1369/2021. (VI. 10.) számú kormányhatározat alapján biztosított 777 millió forint összegű működési támogatás terhére.

 

A Közgyűlés az 57/2020. (II. 27.) határozatával az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot bízta meg az Érd, Mély út 25. szám alatti 24571 helyrajzi számú ingatlanon megvalósítandó présház építésének beruházás-lebonyolítói feladataival. A feladatra vonatkozóan önkormányzati finanszírozási forrás a társaság 2021. évi eredeti üzleti tervében nem szerepelt, ezért a jelenlegi üzleti terv-módosításba beépítésre kerül a feladat elvégzéséhez szükséges 9.259.000 forint fedezet. A kiadás a Modern Városok Program keretében biztosított támogatási forrás terhére elszámolható.    

 

Összességében a Társaság 2021. évi módosított üzleti terve 41.938.000 forinttal több önkormányzati forrást tartalmaz a korábbiakhoz képest.

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a mellékelten módosított üzleti tervet tárgyalja meg, és döntsön a határozati javaslat szerint!

 

 

Érd, 2021. szeptember 24.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. október 1. napjától megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot a Fenyves-Parkvárosi Közoktatási Centrum sportlétesítményeinek és az épülethez tartozó park üzemeltetési feladataival.

 

 

Határidő:         a határozat továbbítására – 2021. szeptember 30.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi módosított üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összege: a Modern Városok Program terhére megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokra vonatkozóan 178.546.000, az üzemeltetési feladatokra vonatkozóan pedig 760.369.000 forint.

 

 

Határidő:         a határozat továbbítására – 2021. szeptember 30.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.