Tisztelt Közgyűlés!

 

1.Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 51/2020. (II. 27.) számú határozatával döntött arról, hogy a szlovákiai Léva testvérvárossal közös pályázatot nyújt be az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozásában a 2014-2020 közötti programidőszakban a Kisprojekt Alapból pályázható Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program SKHU/WETA/1901 számú felhívására maximum 2.783,18 euró önerő biztosítása mellett.

 

A pályázat benyújtásának határideje 2020. február 28-a volt, a pályázatot Léva város nyújtotta be, amely pozitív elbírálásban részesült. 2021. január 6-án a testvérvárosunktól arról érkezett tájékoztatás, hogy az önerő a költségvetés átdolgozása miatt módosításra került, így a projekt városunkra jutó önrésze 1.983,87 euro, mely módosításról a Közgyűlés a 12/2021. (I. 28.) számú határozatával döntött.

 

A pályázat célja, hogy ugyanazon témakörben úgynevezett „tükör eseményeket” szervez a két város, azonban a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel Léva testvérvárosunk úgy döntött, hogy a pályázat megvalósításától eláll.

 

Léva város továbbra is nyitott a közös együttműködésre, így a 2022. évben megjelenő, 2021–2027. támogatási időszakra vonatkozó pályázatokban részt kívánnak venni.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 47/2021. (III. 11.) számú határozatában döntött arról, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Érd Megyei Jogú Város Fácán köz útszakasz felújítása” tárgyban. A pályázat benyújtásához szükséges 26.923.077 forint önerő, továbbá a megvalósításhoz szükséges további 68.253.536 forint saját forrás a költségvetés céltartalékából került biztosításra.  A benyújtott támogatási kérelmünket a Belügyminisztérium 2021. november 22-én forráshiányra való hivatkozással elutasította.

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti indokok alapján döntsön a 12/2021. (I. 28.) és a 47/2021. (III. 11.) számú közgyűlési határozatok visszavonásáról!

 

Érd, 2021. december 10.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program pályázatán való részvételről szóló 51/2020. (II. 27.) számú határozatát visszavonja, és a pályázat benyújtásához biztosított bruttó 1.983,87 euró önrészt az általános tartalékba helyezi.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 47/2021. (III. 11.)számú határozatát visszavonja, és a költségvetés céltartalékában rendelkezésre álló 26.923.077 forint önerőt, továbbá a megvalósításhoz szükséges további 68.253.536 forint saját forrást általános tartalékba helyezi.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.