Tisztelt Közgyűlés!

 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának kerete a 2022. évben nem haladhatja meg a nettó 400.000 forintot.

  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 151. § (1) bekezdése a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatban az alábbi részletszabályokat tartalmazza:

 

„A kormánytisztviselő cafetéria juttatásként – választása szerint – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetéria juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.”

 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdése alapján a Kttv. 132. §-a szerinti illetményalap 2022. évben 38.650 forint.

 

A béren kívüli juttatások adóterheit (SZJA: 15%) a köztisztviselőt megillető keretösszegből a munkáltató megfizeti, az a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe betervezésre kerül.

 

A fenti jogszabályok alapján a köztisztviselők béren kívüli juttatása a törvény erejénél fogva biztosított, azonban a köztisztviselőt megillető keretösszegről a Közgyűlésnek döntést kell hoznia. Ugyanakkor a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott mezőőrök, valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók tekintetében a cafeteria-keret megállapítása a Közgyűlés döntésétől függ, ezért az érintettek részére a köztisztviselőkével megegyező, bruttó 200.000 forintbéren kívüli juttatás megállapítását javaslom.

 

 

Érd, 2021. december 10.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatallal közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, valamint munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásainak keretösszegét 2022. évre a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdése alapján bruttó 200 ezer forint/fő összegben állapítja meg.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetésbe a béren kívüli juttatások előirányzatát ennek megfelelően terveztesse be.

 

 

Határidő:         2022. évi költségvetés tervezése

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.