Tisztelt Közgyűlés!
 
Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 25. § (1) bekezdése szerint a Közgyűlés éves munkaterv alapján végzi munkáját. A munkatervet legkésőbb tárgyév január 31-ig a Polgármester terjeszti a Közgyűlés elé. 
 
A fentiek végrehajtása érdekében az SZMSZ 25. § (3) bekezdésének megfelelően javaslatokat kértem a Közgyűlés 2022. évi munkatervének elkészítéséhez.
 
A munkaterv a beérkezett javaslatok, a jogszabályokban előírt, valamint a korábbi önkormányzati döntésekben meghatározott feladatok alapján készült el azzal, hogy a munkatervbe a Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyek kerültek beépítésre. 
 
Az SZMSZ 25. § (4) bekezdése értelmében a munkatervnek tartalmaznia kell a közmeghallgatás időpontját, amit – a 41. § (2) bekezdése szerint – a munkaterv elfogadásakor kell meghatározni, ezért erre vonatkozóan külön határozati javaslat készült az előterjesztéshez. 
 
A közmeghallgatás 2022. évi időpontját a Közgyűlés novemberi ülésének napján 17.00 órában javaslom meghatározni. A közmeghallgatás helye a Polgárok Háza Díszterme.
 
Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a 2022. évi munkatervi javaslatot fogadja el, és határozza meg a közmeghallgatás időpontját!
 
 
Érd, 2022. január 21.
 
 
Dr. Csőzik László
polgármester
 
 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT I.
 
 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján – a 2022. évre vonatkozó munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
 
Határidő: határozat közlésére – 2022. február 15.
Felelős: dr. Csőzik László polgármester
 
 
Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT II.
 
 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 41. § (2) bekezdése alapján – a közmeghallgatás időpontját a Közgyűlés 2022. novemberi ülésnapján, 17.00 órában határozza meg. A közmeghallgatás helye a Polgárok Háza Díszterme.
 
Határidő: határozat közlésére – 2022. február 15.
Felelős: dr. Csőzik László polgármester
 
 
Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.