Tisztelt Közgyűlés!

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének b) pontja szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, és az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig a szülőket tájékoztatni kell.

 

Az óvodák nyári zárva tartásának fenntartói meghatározása azért is szükséges, mert az intézményrendszerben dolgozó óvodapedagógusok szabadságát - a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján – elsősorban a július 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakban kell kiadni. Másrészt a nyári tisztasági festést, nagytakarítást és a szükséges karbantartások és felújítások zavartalan lebonyolítását is a gyermekek távollétében lehet biztonságosan megoldani.

 

Az óvodák a szülőket - a jogszabályi előírásoknak megfelelően, összhangban a Közgyűlés döntésével - 2022. február 15-éig tájékoztatják a nyári zárva tartás idejéről és arról is, hogy hol vehetik igénybe az óvodai ellátást.

 

A város óvodavezetői egyeztettek az óvodák és a tagintézményeik nyári zárásáról, melynek során figyelembe vették a szülők igényeit és az előző évek tapasztalatait.

 

Fentiekben foglaltak alapján kérem a Közgyűlést, vitassa meg a javaslatot és döntsön az óvodák nyári zárásának rendjéről!

 

Érd, 2022. január 03.

 

 

 

Szűcs Gábor

alpolgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2021/2022-es nevelési évre az önkormányzat által fenntartott óvodákban a nyári zárás rendjét a határozat melléklete szerint határozza meg.

 

Határidő: döntés továbbítására – 2022. február 10.

 

Felelős: dr. Csőzik László - polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

                                                                     Melléklet a ……………………/2022. KGY határozathoz
Óvodák nyári zárása 2022
    Június Július Augusztus
Intézmény megnevezése Zárva tartás ideje 06.27-07.01 07.04-07.08 07.11-07.15 07.18-07.22 07.25-07.29 08.01-08.05 08.08-08.12 08.15-08.19
Érdi Kincses Óvoda 2022.06.27-2022.07.22 ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA        
Harkály Tagóvoda  2022.06.27-2022.07.22 ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA        
Tündérkert Tagóvoda 2022.06.27-2022.07.22 ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA        
Fácán Tagóvoda 2022.07.25-2022.08.19         ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA
Kutyavári Tagóvoda 2022.07.25-2022.08.19         ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA
Ófalusi Tagóvoda 2022.07.25-2022.08.19         ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA
Tállya Tagóvoda 2022.07.25-2022.08.19         ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA
                   
                   
Érdi Szivárvány Óvoda 2022.07.25-2022.08.19         ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA
Kisfenyves Tagóvoda 2022.07.25-2022.08.19         ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA
Napsugár Tagóvoda 2022.07.25-2022.08.19         ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA
Meseház Tagóvoda 2022.06.27-2022.07.22 ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA        
Tusculanum Tagóvoda 2022.06.27-2022.07.22 ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA        
Erdőszéle Tagóvoda 2022.06.27-2022.07.22 ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA