Tisztelt Közgyűlés!
 
Önkormányzatunk 176/2018. (IX.27.) határozatával elfogadta a Batthyány 2019-2028 fejlesztési program célkitűzéseit, a melléklet szerint. Ugyanakkor felkérte a Polgármestert, hogy a célkitűzésekben szereplő programot képviselje a 2027-ig tartó időszak pénzügyi tervezése során.
 
Sajnálatos módon a 2019-ben hivatalba lépett városvezetésnek két év nem volt elegendő, hogy megfelelő módon felkészüljön arra, hogy önkormányzatunk felhasználja a 2021-2027-es időszak pénzügyi támogatási lehetőségeit, valamint az Európai Helyreállítási Alap pénzügyi konstrukcióit arra, hogy a korábbi ciklusokban elindult fejlesztések után most is legyenek fejlesztések.
 
Legutóbb a Közgyűlés 2021 februári tervezett időpontjára konkrét javaslatokkal éltünk arra nézve, hogy mely pályázatokat kellene olyan módon előkészíteni, hogy azok mielőbb megvalósuljanak. Akkor a pandémia okán a polgármester egyedül döntött a Közgyűlés nevében és kioktató, pökhendi módon utasította el jobbító javaslatainkat. Pályázatokat –egyetlen kivétellel – azóta sem készített elő és nem is terjesztett a Közgyűlés elé.
 
Korábban sajnálatos módon konkrét kérdéseinkre sem tájékoztatott a polgármester arról, hogy részt vett-e az általa irányított Polgármesteri Hivatal szakértői szinten a fent említett pénzügyi támogatási programok céljainak meghatározásában. Azaz teljesítette-e a fenti határozatban foglalt közgyűlési felkérést?
 
Nem a helyi propagandamédiában elpuffogtatott politikai lózungokra és ellenzéki TV stúdiók kormányszapuló szeánszaira gondolunk. Hanem szakmai, az EU szinten elvárt célkitűzésekhez és a bárki számára nyilvánosan elérhető tervezési dokumentumokhoz vagy a megyei jogú városok által (pl. VEKOP Monitoring Bizottsági tagságon keresztül) elérhető tervezési dokumentumokhoz való szakmai érvelésre. Tárgyalásokra Pest Megye Önkormányzatával. Konkrét, bárki (hozzáértő) számára elérhető és ismert programok és pályázati konstrukciók szakmai véleményezésére, amely segíthetne abban, hogy az érdi önkormányzat ne csak akkor értesüljön a pályázati kiírásról, amikor a sajtó hírt adott róla.  
 
Ha a Polgármester és az általa irányított szakmai stáb a polgármesteri hivatalban megfelelő szakmai érvekkel, megfelelő fórumokon részt vett volna a tervezési munkában, akkor Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2021-2027 időszakban legalább 100 milliárd forint fejlesztési forrása lehetett volna. Az már most látszik, hogy ezt a lehetőséget elszalasztotta, de legalább menteni kellene, ami menthető.
 
Többszöri képviselői kérésre a polgármester megküldte azokat a dokumentumokat, amelyekre a nyilvánosságban úgy hivatkozott, mint szakmai véleményezési anyagokra. Sajnos szakértő hozzáértő szemnek nyilvánvaló, hogy ezek a „dokumentumok” nem azt a színvonalat képviselték, amely erősítette volna Érd pozícióit a pénzügyi forrásokért való küzdelemben.
 
Így fordulhatott elő, hogy Érd közel állt ahhoz, hogy több milliárd forint EU-s forrástól essen el. Országgyűlési képviselőnk, dr. Aradszki András  közbenjárására sikerült elérni, hogy első körben Érd a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében 10 milliárd forint pénzügyi tervezési keretet kapjon (4,5+5,5 milliárd forint), amelyet lényegében saját döntéseinek megfelelően használhat fel. 
 
Ebből 4,5 milliárd forint nevesítetten csak és kizárólag Érd részére áll rendelkezésre, kb. 5,5 milliárd forint pedig akkor, ha megfelelő színvonalú és szakmailag alátámasztott – és időben benyújtott - pályázatokat készít elő.
 
Ha ezt a város vezetői elmulasztják vagy nem kellő szakmaisággal – netalán politikai okból szándékosan kimaradnak belőle – akkor ez a forrás elveszik az érdiek számára. Annak ellenére, hogy elérhető lenne minimális hozzáértés és jó szándék esetén.
 
A TOP Plusz pályázatokat már kiírták és ebből kiderül, hogy az új eljárásrendben rendkívül leegyszerűsített a pályázati eljárás. Erről tudomásunk szerint a Pest Megyei önkormányzatokat is tájékoztatták, sajnos nincs tudomásunk arról, hogy Érd képviselői  részt vettek volna ezen.
   
Ezért az eddig ismertté vált és 2022 I. félévben esedékes pályázatok alapján javaslatot teszünk legalább az alábbi pályázati konstrukciók szerinti pályázatok előkészítésére és a pályázatok mielőbbi kidolgozására (de az időközben ismertté váló újabb konstrukciók áttekintése is indokolt lehet):
 
-TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések konstrukció
-TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése
-TOP_Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése
-TOP_Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés konstrukció
 
Több konkrét, engedélyes tervvel rendelkező beruházási ötlet van, amelyekre már 2019 végén kész tervek és építési engedélyek voltak. Illetve pont a leegyszerűsített pályázati rendszer okán több olyan projektet is gyorsan elő lehet készíteni, ami a fenti dokumentumok alapján támogatható.
 
A határidők sürgetőek, hisz a keretek kimerülése után már nem lesznek elérhetőek Érd részére azok a pénzügyi források, amelyeket megfelelő szakmai hozzáértéssel meg lehetett volna szerezni.
 
 
 
 
Ezért a Fidesz-KDNP-Összefogás frakció nevében javaslom, hogy a 176/2018. (IX.27.) KGY döntéssel elfogadott Batthyány 2019-2028 fejlesztési programnak megfelelően a Polgármester készítesse elő és terjessze sürgősséggel a Közgyűlés elé az alábbi beruházások pénzügyi forrásait biztosító pályázatok döntéseit:
 
1.Vízelvezetési rendszer fejlesztése III. ütem (Fűzfa utca- Fügefa utca – Folyondár utca és környéke, a Tárnoki út alatti részek kapacitás bővítése után a Bajcsy-Zsilinszky Endre út kapacitásbővítése majd az Akácfa utcától az Áfonya utcáig tartó rész vízelvezetésének megoldása
2.Ivóvízhálózat rekonstrukciója, fejlesztése (80 km hálózat tekintetében)
3.Lakóutcák fejlesztési programja (legalább 150 km)
4.Járdaépítési program (50 km járda építése)
5.Új bölcsőde építése 
6.Móra Ferenc Iskola új épülete
7.Rendezvényház az Érdi Városligetben
8.Új időseket ellátó szociális intézmény (idősotthon) a Tusculanumi városrészben
9.Két új közösségi ház kialakítása (Újtelepen a Bagoly utcai orvosi rendelő emeleti részén, Érdligeten)
10.Kerékpárút-hálózat fejlesztése
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!
 
Érd, 2022. január 14.
 
 
Simó Károly
frakcióvezető
 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT
 
 
I.A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 176/2018. (IX.27.) határozatával elfogadott Batthyány 2019-2028 fejlesztési program alapján az alábbi, 2021-2027-es EU-s időszak és az Európai Helyreállítási Alap pályázatok előkészítése sürgősséggel kezdődjön meg és a polgármester terjessze a Közgyűlés elé a pályázathoz szükséges döntéseket:
 
1.Vízelvezetési rendszer fejlesztése III. ütem (Fűzfa utca- Fügefa utca – Folyondár utca és környéke, a Tárnoki út alatti részek kapacitás bővítése után a Bajcsy-Zsilinszky Endre út kapacitásbővítése majd az Akácfa utcától az Áfonya utcáig tartó rész vízelvezetésének megoldása
2.Ivóvízhálózat rekonstrukciója, fejlesztése (80 km hálózat tekintetében)
3.Lakóutcák fejlesztési programja (legalább 150 km)
4.Járdaépítési program (50 km járda építése)
5.Új bölcsőde építése
6.Móra Ferenc Iskola új épülete
7.Rendezvényház az Érdi Városligetben
8.Új időseket ellátó szociális intézmény (idősotthon) a Tusculanumi városrészben
9.Két új közösségi ház kialakítása (Újtelepen a Bagoly utcai orvosi rendelő emeleti részén, Érdligeten)
10.Kerékpárút-hálózat fejlesztése
 
II.A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy rendszeresen adjon tájékoztatást a Kormánnyal és Pest Megye Önkormányzatával folytatott szakmai (nem politikai) előkészítő tárgyalásairól a további pályázati források bevonásának megteremtése érdekében.
 
Határidő: I. pont tekintetében azonnal
II.pont tekintetében: a Közgyűlés 2022. évben megtartott ülései
felelős: dr. Csőzik László polgármester