Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a Víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (ÉTV Kft.) látja el az ivóvíz szolgáltatást. A szolgáltatás alapja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-vel és a Veolia Víz Zrt-vel 2006-ban létrejött majd 2007-ben és 2010-ben módosított Együttműködési Megállapodás, amelynek értelmében Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és a Veolia Víz Zrt. (együttesen: Szakmai Befektető) 26%-os részesedéssel rendelkeznek az ÉTV Kft.-ben. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 47.1 %-os részesedéssel rendelkezik az ÉTV Kft.-ben, amelyhez 159,02 M Ft. törzsbetét járul, amely 15.902 szavazatot testesít meg.

 

Az ÉTV Kft. további 7 településen látja el a víziközmű szolgáltatást (Sóskút, Pusztazámor, Tárnok, Diósd, Törökbálint, Herceghalom, Remeteszőlős)

 

Tekintettel arra, hogy a Víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban a Vksztv.) hatályba lépésekor az ÉTV Kft. már érvényes üzemeltetési szerződéssel rendelkezett, ezért a Vksztv. 83. §-ára tekintettel érvényes és hatályos víziközmű szolgáltatási engedéllyel, és működési engedéllyel rendelkezik.

 

Tájékoztatom továbbá Tisztelt Közgyűlést, hogy a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati  intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok  módosításáról szóló 2005/.2020. (XII. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. melléklete alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás célra 211 664 000 forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pénzeszközt 2022. december 31-ig kell felhasználni.

 

A Belügyminisztérium 2020. december 28-ai tájékoztatása szerint a támogatás a víziközmű szolgáltatónál ázsiós tőkeemelésre fordítható.

 

Közismert, hogy a Vksztv. 2011. december 31-ei hatályba lépésével a víziközmű szolgáltatással kapcsolatos díjak befagyasztásra kerültek, illetve 2013-ban ezt a díjat a Szolgáltatók kötelesek voltak további 10%-al csökkenteni a rezsicsökkentés keretében. A folyamatosan emelkedő költségek és a bérek mellett ez a helyzet a víziközmű szolgáltató cégeket gazdaságilag már nehéz helyzetbe hozta, de a 2022-ben kirobbant orosz-ukrán katonai konfliktus következtében bekövetkezett energia-árrobbanás gyakorlatilag ellehetetlenítette.

 

Kijelenthetjük, hogy az ÉTV Kft. gondos gazdálkodásának következtében a többi víziközmű céghez viszonyítva a Társaság kielégítően látta el feladatait, a karbantartások és a rekonstrukciók megtörténtek, a Társaság meg tudta őrizni munkavállalóit, és mindeddig szerény nyereséggel tudott működni.

 

Az ÉTV Kft. ügyvezetője arról tájékoztatott, hogy a 2022. augusztus 8-án a Technológiai és Ipari Minisztérium Környezetügyért és Körforgásos gazdaságért felelős államtitkára Dr. Raisz Anikó a Minisztériumba kérette a többségi önkormányzati tulajdonban álló víziközmű cégek vezetőit, és arról tájékoztatta őket, hogy amennyiben ezen cégek tulajdonos önkormányzatai 2022. augusztus 31-ig olyan szándéknyilatkozatot tesznek, hogy a tulajdonukban álló víziközmű vagyont, és azzal együtt az ellátási felelősséget is átadják a Magyar Állam részére, úgy a Magyar Állam a Nemzeti Vízművek Zrt-n keresztül ázsiós tőke emelést hajt végre ezekben a cégekben oly módon, hogy kizárólag az engedélyes tevékenységből származó veszteséget a társaságok tőke-tartalékába helyezi és a Magyar Állam 5%-os tulajdoni hányadot szerez a cégekben. A tájékoztató szerint a Magyar Állam kizárólag 2022. december 31-ig garantálja ezen cégek működését.

 

A tájékoztatón elhangzott, hogy az ajánlat nem vonatkozik azokra a cégekre, amelyekben magántőke is jelen van.

 

  1. augusztus 22-én a Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) VKEFFO/2028-3/2022. számú határozatában megállapította, hogy az ÉTV Kft. az Uniós Jog alapján továbbra is nemzetközi beruházásvédelmi egyezmény, konkrétan a Lisszaboni egyezmény hatálya alatt áll, így vele szemben semmiféle államosítást nem lehet foganatosítani. Tekintettel a Nemzeti Vízművek hivatalos weboldalán közzétett tájékoztatóra, az ÉTV Kft.-ben részes többi önkormányzatnak sincs lehetősége az ÉTV Kft-ből kilépni, és az állam részére felajánlani a víziközmű vagyonát, mert Nemzeti Vízművek Zrt. kizárólag akkor vesz át víziközmű rendszereket, ha annak minden tulajdonosa egyhangúan így döntött, másrészt az Üzlettársi Megállapodás alapján ez kártérítési kötelezettséggel járna az adott Önkormányzat részéről.

 

Mindezek alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az üzleti partner Veoliával egyeztetve úgy célszerű döntenie, hogy Belügyminisztérium által rendelkezésére bocsátott 211 664 000,-Ft-ot annak rendeltetésével összhangban a víziközmű szolgáltató ÉTV Kft. ázsiós tőkeemelésére használja fel.

 

Tekintettel arra, hogy az Üzlettársi megállapodás szerint a Befektető 26%-os részesedését az ÉTV Kft-ben fenn kell tartani, ezért az ázsiós tőke-emelés folyamata az alábbiak szerint történne:

 

Az ÉTV Kft. törzstőkéje (jegyzett tőkéje) 22.000.000,-Ft-al kerülne megemelésre, melyből ÉRD Megyei Jogú Város Önkormányzatának részesedése 10.362.000,-Ft lenne, ezzel együtt a Belügyminisztériumtól kapott összegből 201.302.000,-Ft az ÉTV Kft. tőketartalékába (saját tőkéjébe) kerülne.

 

A tőketartalékba helyezés mellett a jegyzett tőke egyidejű felemelésére azért van szükség, mert a Számvitelről szóló a 2000. évi C. törvény 36.§ -a előírja, hogy ilyen esetben a vagyoni hozzájárulás egy része a tőketartalékba míg egy része a jegyzett tőkébe kerül.

 

Az ázsiós tőkeemelésről rendelkező taggyűlési határozatban rögzítésre kerülne, hogy az ÉTV Kft. az így rendelkezésére bocsátott tőkét köteles fotovoltaikus (napenergia) energiatermelő kapacitásának fejlesztésére fordítani annak érdekében, hogy 2023-ban a saját energiaellátását lehetőleg már önerőből tudja megvalósítani.

 

A jegyzett tőke-emelés mértéke az alábbiak szerint alakulna:

 

Az ÉTV Kft. jelenlegi tőkeszerkezete:

 

 

A szavazati jogok jelenleg a következőképpen alakulnak:

 

 

A törzstőke 22.000.000,-Ft összeggel történő emelése esetén tagoknak az alábbi kizárólag pénzbeli hozzájárulással történne:

 

Érd 47,1 %                  - 10.362.000,-Ft pénzbeli hozzájárulás

 

Sóskút 2,53%             - 556.600,-Ft pénzbeli hozzájárulás

 

Pusztazámor 0,87%    - 191.400,-Ft pénzbeli hozzájárulás

 

Tárnok 7,04%             - 1.548.800,-Ft pénzbeli hozzájárulás

 

Diósd 4,41%               - 970.200,-Ft pénzbeli hozzájárulás

 

Törökbálint 10,7%     - 2.354.000,-Ft pénzbeli hozzájárulás

 

Herceghalom 1,35%  - 297.000,-Ft pénzbeli hozzájárulás

 

Veolia Víz Zrt. 20,8% - 4.576.000,-Ft pénzbeli hozzájárulás

 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 5,2% - 1.144.000,-Ft pénzbeli hozzájárulás

 

100% összesen:                                  - 22.000.000,-Ft

 

Ennek megfelelően az ÉTV Kft. jegyzett tőkéje 359.590.000-ra növekedne, a szavazati arányok pedig az Együttműködési Megállapodás rendelkezéseinek megfelelően nem változnának.

 

A fentiek alapján kérem a T. Közgyűlés felhatalmazását arra, hogy Érd Megyei Jogú Város polgármestere megkeresse az ÉTV Kft. ügyvezetését, valamint a tulajdonostársakat és a szakmai Befektetőt azzal, hogy az  ÉTV Kft. törzstőkéjét (jegyzett tőkéjét) 22.000.000,-Ft-al emeljék meg 359.590.000,-Ft-ra, melyből ÉRD Megyei Város Önkormányzata 10.362.000,-Ft-ot vállalna, ezzel egyidejűleg a Belügyminisztériumtól erre a célra kapott keretből 201.302.000,-Ft-ot az ÉTV Kft. tőketartalékába (saját tőkéjébe) helyezne azzal, hogy azt az ÉTV Kft. köteles fotovoltaikus (napenergia) energiatermelő kapacitásának fejlesztésére fordítani annak érdekében, hogy 2023-ban a saját energiaellátását lehetőleg már önerőből tudja megvalósítani.

 

Ezt követően pedig a tulajdonostársaktól, illetve a Szakmai Befektetőtől beérkezett nyilatkozatok tükrében terjesszen elő javaslatot a Közgyűlésnek az ÉTV Kft. Taggyűlési előterjesztéséről az ázsiós tőkeemelés végrehajtására, valamint az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

 

Kérem a Közgyűlést a határozati javaslatok elfogadására.

 

 

Érd, 2022. augusztus 30.

                                                                                              

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal VKEFFO/2028-3/2022. számú jegyzőkönyvben foglaltakkal, amely megállapítja, hogy az Érd és Térségei Regionális Víziközmű Kft. (ÉTV Kft.) az Uniós jog alapján a Lisszaboni szerződés szerint plurilaterális nemzetközi beruházásvédelmi egyezmény hatálya alatt áll, amely kizárja az ÉTV Kft. államosítását.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nem kívánja ingyenesen felajánlani a Magyar Állam részére víziközmű vagyonát, tekintettel arra, hogy ez a 2006-ban létrejött, majd 2007-ben és 2010-ben módosított Együttműködési Megállapodás alapján kártérítési kötelezettséget vonna maga után.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: ÉTV Kft.) tagja a Belügyminisztérium által BMÖGF/1098-1/2020. iktatószámú Támogatói Okiratában az Önkormányzat részére biztosított 211.664.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásból tőkeemelést kíván végrehajtani. A Közgyűlés felkéri a polgármestert arra, hogy megkeresse az ÉTV Kft. ügyvezetését, valamint a tulajdonostársakat és a szakmai befektetőket abból a célból, hogy az ÉTV Kft. törzstőkéjét (jegyzett tőkéjét) 22.000.000,-Ft-al emeljék meg 359.590.000,-Ft-ra, melyből Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 10.362.000,-Ft pénzbeli hozzájárulást vállalna. Ezzel egyidejűleg Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Belügyminisztériumtól erre a célra kapott keretből 201.302.000,-Ft-ot az ÉTV Kft. tőketartalékába (saját tőkéjébe) helyezne azzal, hogy azt az ÉTV Kft. köteles fotovoltaikus (napenergia) energiatermelő kapacitásának fejlesztésére fordítani annak érdekében, hogy 2023-ban a saját energiaellátását lehetőleg már önerőből tudja megvalósítani.
  2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonostársaktól, illetve a szakmai befektetőktől beérkezett nyilatkozatok tükrében terjessze elő a Közgyűlés részére az ÉTV Kft. taggyűlése elé terjesztendő, az ázsiós tőkeemelés végrehajtására vonatkozó, az ezzel kapcsolatos jognyilatkozat-tervezeteket is tartalmazó javaslatot.

 

Határidő:         30 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.