Tisztelt Közgyűlés!

 

A magyar villamosenergia törvény alapján az energiaközösség olyan „szövetkezet vagy nonprofit gazdasági társaság formában működő jogalany, amelynek elsődleges célja nem a pénzügyi haszonszerzés, hanem hogy a tagjai számára, vagy az energiaközösség létesítő okiratában megjelölt működési területen környezeti, gazdasági és szociális közösségi előnyöket biztosítson azáltal, hogy villamosenergia termelés, tárolás, fogyasztás, elosztói rugalmassági szolgáltatás nyújtása, villamosenergia-megosztás, aggregálás, a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti elektromobilitás szolgáltatás nyújtása és elektromos töltőberendezés üzemeltetése tevékenységek közül legalább az egyiket végzi.”

 

Az energiaközösségek létrehozása abból a szempontból is pozitív kezdeményezés itthon, hogy mind a Kormány, mind a civil szervezetek támogatják. A Nemzeti Energiastratégia egyik célja, hogy 2030-ig Magyarország mind a 197 járásában legyen legalább egy energiaközösség. Egyre több járásban indulnak el az újabb és újabb, kormányzati támogatást nyert projektek.

 

Annak érdekében, hogy a konszenzus megteremtődjön és az energiaközösségek könnyebben létrejöhessenek és hatékonyabban működjenek, idén július 21-én hivatalosan is megalakult a MERSZ, azaz a Magyar Energiaközösségek és Rugalmassági Szolgáltatók Szövetsége.

 

Előterjesztésem melléklete a vonatkozó szakmai konferenciákon elhangzott előadások kivonata.

 

Az energiaközösségek létrehozása az önkormányzati intézményrendszer energiaköltségének csökkentése mellett háztartási szinten is megéri az érdi családoknak, hiszen ezáltal adott esetben kisebb áramköltséggel kell majd szembesülniük a tagoknak. Ehhez azonban mindenképpen szükséges az önkormányzatok részvétele, hisz az adott település területén elkerülhetetlen a szervezésben, integrációban való részvételük.

 

A Közgyűlés 177/2022 (VII.14) határozatával elfogadta Érd Megyei Jogú Város Top Plusz Városfejlesztési Programtervét. Ebben a 3. prioritás (ESZA+) pontoknál javaslatomra elfogadta az energiaközösség létrehozására irányuló projektet is.

 

Hamarosan várható a TOP Plusz Operatív Program pályázati lehetőségeinek megnyílása. Célszerű lenne, ha önkormányzatunk felkészülten, előkészített projekttel várná a lehetőséget, hogy amint lehet, megvalósítsa a projektet.

 

Az energiahelyzet okán úgy vélem, haladéktalanul elő kell készíteni a projektet, első lépésben egy szakcég bevonásával egy Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésével.

 

Ezt követően célszerű olyan partnereket felkutatni, akik akár üzleti alapon is hajlandóak részt venni a megújuló energia biztosításához szükséges beruházások finanszírozásában. Ezáltal a megvalósítás akár több ütemben is történhet.

 

A projekt megvalósításának forrásait a TOP Plusz programból, pályázati úton lehet biztosítani.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!

 

Érd, 2022. december 9.

 

 

 

Simó Károly

 

 

Határozati javaslat

 

 

  1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott (3. prioritási tengely, ESZA+), energiaközösség létrehozására irányuló projekt megvalósítását mielőbb elindítja.
  2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy 5 millió forintot biztosít a 2023. évi költségvetés terhére a projekthez szükséges Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére.
  3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a megvalósításhoz szükséges partnerek felkutatása és bevonása után terjessze a Közgyűlés elé a megvalósítás cselekvési tervét elfogadásra.
  4. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a TOP Plusz Operatív program vonatkozó pályázatának megjelenése után nyújtsa be az önkormányzat támogatási igényét a projekt megvalósítására.

 

 

Határidő:        1. pont tekintetében: azonnal

  1. pont tekintetében: a 2023. évi önkormányzati költségvetésben
  2. pont tekintetében: 2023. június 30
  3. pont tekintetében: TOP Plusz vonatkozó pályázatának megjelenését követően haladéktalanul

 

felelős: dr. Csőzik László polgármester