Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal, valamint az irányítása alatt álló intézmények belső ellenőrzési tervét a 288/2021. (XII. 16.) határozatával hagyta jóvá.

 

A Belső Ellenőrzési Osztály egy fő belső ellenőrzési vezetőből és egy fő részmunkaidős belső ellenőrből áll.

 

A Polgármesteri Hivatalban 2022. évben tervezett ellenőrzések tárgya:

 

  • a Polgármesteri Hivatal működésének szabályozottsága (1.);
  • az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi alapja (két időszak, két ellenőrzés) (2. és 8.);
  • az információ és kommunikáció, mint a belső kontrollrendszer eleme (4.);
  • vagyongazdálkodás ellenőrzése (3.);
  • az önkormányzati beszámoló összeállítása és alátámasztása (5.);
  • a nemzetiségi önkormányzatok működésének szabályszerűsége (7.);
  • a civil szervezetek támogatása (9.);
  • közbeszerzések szabályszerűsége (10.);
  • humánerőforrás-gazdálkodás szabályozottsága és szabályszerűsége (11.);
  • utóellenőrzés (6.).

 

A belső ellenőrzés az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi alapja (két időszak, két ellenőrzés), az önkormányzati beszámoló összeállítása és alátámasztása, valamint az információ és kommunikáció, mint a belső kontrollrendszer eleme tárgyban tervezett ellenőrzéseket lefolytatta.

 

Folyamatban van a közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása, valamint a közbeszerzésen alapuló szerződésekkel kapcsolatban a gazdálkodási jogkörök gyakorlása tárgyú ellenőrzése, valamint az Intézményi Gondnokságot és a Szociális Gondozó Központot érintő utóellenőrzés.

 

A támogatott civil szervezetek tervezett ellenőrzése nem folytatható le, tekintettel arra, hogy a 2021. évben civil szervezetek részére önkormányzati támogatás nem került kiírásra, a 2022. évben pedig július hónapban bírálták el a pályázatokat.

 

A Polgármesteri Hivatal működésének szabályozottsága tárgyú ellenőrzést – időszerűtlensége miatt – a belső ellenőrzés megszüntette. A megszüntetésről bővebb indokolást az éves jelentés tartalmaz majd.

 

Tanácsadói tevékenysége keretében 2022. év elején időigényes feladatot kapott a belső ellenőrzés, majd soron kívüli ellenőrzést folytatott le az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnál.

 

A 2022. évben a tanácsadói feladatok ellátása és a soron kívüli ellenőrzés a tervezett 43,75 ellenőri napot jelentősen meghaladta (87,5 ellenőri nap), ezért a nemzetiségi önkormányzatok és a humánerőforrás-gazdálkodás ellenőrzésére nem áll rendelkezésre a szükséges ellenőri kapacitás.

 

A 2022. évi belső ellenőrzési tervet módosítani szükséges az elmaradt ellenőrzések vonatkozásában.

 

A civil szervezetek támogatására, a nemzetiségi önkormányzatok működésére, valamint a humánerőforrás-gazdálkodásra vonatkozó ellenőrzést javaslom elhagyni a 2022. éves belső ellenőrzési tervből. Az elmaradt ellenőrzéseket a 2023. évi belső ellenőrzési terv tartalmazza.

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. § (5) bekezdésében foglalt előírás értelmében „helyi önkormányzat esetében a belső ellenőrzési vezető a képviselő-testület egyetértésével módosíthatja az éves ellenőrzési tervet.”

 

Kérem, hogy a Tisztelt Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg, és a Polgármesteri Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési tervének módosítására vonatkozó javaslatot hagyja jóvá!

 

Érd, 2022. november 29.

 

 

Dr. Feik Csaba

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési tervének módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

 

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: dr. Feik Csaba jegyző

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.