Tisztelt Közgyűlés!

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §-a értelmében a kormánytisztviselő (köztisztviselő) munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli (teljesítményértékelés).

 

A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I.21.) kormányrendelet alapján a stratégiai egyéni teljesítménykövetelmény a szervezet stratégiai célkitűzéséből lebontott egyéni feladat, amelynek teljesítésével a közszolgálati tisztviselő a stratégiai célok elérésére a munkavégzése során befolyással lehet, és amellyel elő tudja mozdítani a szervezet eredményes és hatékony munkáját.

 

A fentiek alapján a Közgyűlés évente meghatározhatja a Polgármesteri Hivatal stratégiai célkitűzéseit, amely a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját jelenti.

 

A teljesítménykövetelmények alapját képező célokat az alábbi főbb tárgykörök köré csoportosítva állítottuk össze:

 

  • A Modern Városok Program keretében megkötött együttműködési megállapodás végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása
  • További városfejlesztési feladatok megvalósításának elősegítése
  • A Polgármesteri Hivatalban a szabályszerű és szakszerű működés biztosítása

 

Fentiek figyelembevételével teszek javaslatot a Polgármesteri Hivatal 2023. évi stratégiai céljainak meghatározására.

 

 

Érd, 2022. december 9.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2023. évre szóló köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célokat a következők szerint határozza meg:

 

A Modern Városok Program keretében megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósulását elősegítő feladatok elvégzése, valamint egyéb intézmény, infrastruktúra és gazdaságfejlesztést célzó pályázati, beruházási lehetőségek kihasználása.

 

A Modern Városok Program keretében megvalósuló intézményfejlesztésekhez kapcsolódó használatbavételi és működési engedélyek beszerzésének koordinálása, annak fokozott figyelemmel kisérése.

 

Energiaracionálázási intézkedések kidolgozása a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények vonatkozásában.

 

A biztonságos közlekedés feltételeinek javítása, új gyalogos átkelőhelyek kijelölése, gyalogjárdák tervezése, építése. Parkolási lehetőségek megteremtése, bővítése a város frekventált területein

 

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtása során a szabályszerűség, célszerűség, hatékonyság és takarékos gazdálkodás biztosítása.

 

Az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körben történő alkalmazásának elősegítése, a működtetéséhez szükséges technikai és jogi feltételek minél szélesebb körű biztosítása.

 

  1. A közbeszerzési törvény és a saját beszerzési utasításaink szabályainak megfelelő eljárások alkalmazása, a verseny biztosítása, az eljárások jogszerű lefolytatása.

 

Az önkormányzati honlap adattartalmának folyamatos bővítése, a lakosság tájékoztatása és segítése érdekében a hatósági ügyintézést támogató új, korszerű nyomtatványok és ügyintézési ügymenetek ismertetésével.

 

A hivatal szervezeti egységeinél végzett külső és belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlása, hibák kijavítása, az ellenőrzéseket követően tett intézkedések határidőben történő nyomon követésének, kontrolljának biztosítása.

 

A hatósági ügyek intézése során a szakszerűség, jogszerűség biztosítása, az eljárási határidők betartása.

 

A belső kontrollrendszer fejlesztésével a Polgármesteri Hivatal céljainak minél hatékonyabb megvalósítása.

 

 

Határidő:         2023. december 31.

Felelős:            dr. Feik Csaba jegyző