Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzat éves belső ellenőrzési tervét a képviselő-testületnek előző év december 31-éig kell jóváhagynia.

 

A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzését két fő köztisztviselői jogállású belső ellenőr látja el. A Polgármesteri Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési tervét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet  31. § (4) bekezdése szerint állítottuk össze. A 2023. évi belső ellenőrzési terv tartalmazza a tervezett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzések célját, az ellenőrizendő időszakot, a szükséges ellenőri kapacitást, az ellenőrzések típusát és módszereit, az ellenőrzések ütemezését és az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését, továbbá az azonosított kockázati tényezőket.

 

Az ellenőrzési terv összeállításánál kiemelt szempontként kezeltük a jogszabályokban előírt ellenőrzési kötelezettséget és a hibák előfordulása szempontjából magas kockázatúnak ítélt területeket, folyamatokat. Az éves ellenőrzési tervet úgy állítottuk össze, hogy a soron kívül szükségessé váló ellenőrzési feladatok is végrehajthatók legyenek.

 

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények által elkészített 2023. évi belső ellenőrzési tervek az előterjesztés mellékletei.

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 28.§ (2) bekezdése alapján az indokolja, hogy a belső ellenőrzési tervet a Közgyűlésnek előző év december 31-éig kell jóváhagynia.

 

Kérem, hogy a T. Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg, és a 2023. évi belső ellenőrzési terveket, valamint az intézmények belső ellenőrzési feladatellátására vonatkozó javaslatot hagyja jóvá!

 

Érd, 2022. december 12.

 

Dr. Feik Csaba

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi belső ellenőrzési tervét – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

 

A határozat mellékletei:

  1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2023. évi belső ellenőrzési terve
  2. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2023. évi belső ellenőrzési terve
  3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2023. évi belső ellenőrzési terve
  4. Intézményi Gondnokság 2023. évi belső ellenőrzési terve

 

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.