Tisztelt Közgyűlés!

 

A Kormány által nemrégiben előterjesztett, az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (iromány száma: T/2031.) egészen nyilvánvalóan a járóbeteg szakellátás államosításának szándékával született.

 

A Kormány tagjai és az egészségügyi szakemberek nyíltan beszélnek róla, hogy a változtatás elsődleges célja az orvoshiány, illetve az egészségügyi szakemberek hiányának kezelése.

 

Az államosítási törekvés a legkevésbé sem szolgálja az érdi polgárok, illetve a környékbeli települések lakóinak érdekét, hiszen a tervek szerint a szakrendelők központi kórházak telephelyeiként működnének a továbbiakban. Az átalakítással a szakrendelőkben dolgozók szabadon vezényelhetővé válnának a különböző telephelyek között, azaz a központi kórház döntené el, hogy adott orvosok és szakdolgozók melyik napon hol dolgoznak, és hol vállalnak ügyeletet.

 

Ezzel a tervezet veszélybe sodorja Érd szakorvosi ellátásait, hiszen az orvoshiány kezelésére a meglehetősen kórházközpontú egészségügyi rendszerben elsősorban a kórházakban töltenék fel a létszámot, akár a szakrendelők kárára is. A tervezet elfogadása esetén sérülnének az orvos-beteg kapcsolatok, és újabb terheket rónának az egészségügyi dolgozókra. Hiszen össze nem hasonlíthatók a korlátozás nélkül, tulajdonképpen katonás rendben vezényelhető orvos és egészségügyi dolgozó munkakörülményei például a magánszférában elérhető jövedelemmel és a lényegesen kényelmesebb, kiszámíthatóbb munkakörülményekkel.

 

A szakrendelők, a járóbeteg szakellátás központosítása egészen biztosan még kevesebb orvost, még rövidebb rendelési időket, még hosszabb előjegyzési listákat, összességében - az egészségügyi dolgozók minden jó szándéka ellenére – helyben rosszabb minőségű, vagy el sem érhető ingyenes egészségügyi, szakorvosi ellátásokat fog eredményezni.

 

A törvényjavaslat a kormány jól ismert gyakorlatának megfelelően, hatástanulmányokkal nincs alátámasztva, megalkotását sem szakmai, sem pedig érdemi társadalmi vita nem előzte meg. A fenntartókkal (azaz az önkormányzatokkal) látszategyeztetések történtek, ezért kijelenthető, hogy a helyben elérhető szakorvosi ellátások tekintetében a törvényjavaslat kockázatai és hatásai beláthatatlanok, akár egyes szakrendelők bezárását sem zárnák ki.

 

Nem hagyhatjuk, hogy elvegyék Érdtől, elvegyék az érdiektől a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményt, ami országos összehasonlításban is az egyik legjobban működő szakrendelő. Az intézmény felmérései szerint a páciensek 95%-a elégedetten távozik, az intézményre pedig Érd Megyei Jogú Városa az önkormányzat összetételétől függetlenül költött jelentős összegeket. Jelenleg is egy energetikai korszerűsítési projekt zajlik (napelemes rendszer, úgynevezett napelemes kiserőmű épül), illetve nemrégiben is komoly eszközbeszerzésekkel (például csontsűrűségmérő géppel) tudtuk az ellátások színvonalát emelni. Az intézmény gazdálkodása kiemelkedően stabil, más önkormányzatokkal ellentétben, az intézmény működtetése nagyságrendekkel szerényebb összegekkel terheli meg a város költségvetését (persze a rezsicsökkentés eltörlése és az infláció e tekintetben is kevésbé kiszámítható körülményeket okoznak).

 

Bár az intézmény működését és az Érden elérhető ellátások mennyiségét, színvonalát a magyar egészségügy általános állapota, mindenekelőtt a szakember- és orvoshiány jelentősen befolyásolja, nem lehet más célunk, mint az engedéllyel rendelkező 43 szakorvosi ellátás megtartása Érd városában.

 

Azt a szándékunkat kívánjuk tehát kinyilvánítani, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzon róla döntést, hogy minden törvényes eszközzel élni kíván a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény városi tulajdonban és önkormányzati fenntartásban való megőrzése érdekében (határozati javaslat 1. pont), és ennek a törekvésnek a támogatására kérje fel dr. Aradszki Andrást, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjét.

 

Felkérjük képviselő urat, hogy kormánypárti képviselőként a lehetséges összes fórumon adjon hangot a város tiltakozásának a tervezett átalakítás, a járóbeteg szakellátás államosítása ellen, mivel az Érd és az ellátási körzet lakóinak érdekeivel gyökeresen ellentétes.

 

Felszólítjuk továbbá képviselő urat, hogy semmiféle olyan törvényjavaslathoz ne adja támogatását (azaz ne szavazza meg), ami a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény működését a jelenlegi formában veszélybe sodorná (határozati javaslat 2. pont).

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 28.§ (2) bekezdése alapján az indokolja, hogy az Országgyűlés elfogadta a vonatkozó törvényt, a köztársasági elnök asszony ugyanakkor azt még nem hirdette ki.

 

Kérjük tehát a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és fogadja el a határozati javaslatokat!

 

 

Érd, 2022. december 12.

 

 

 

 

Andrasek Mónika

önkormányzati képviselő

Tetlák Örs

önkormányzati képviselő

alpolgármester

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja álláspontját, miszerint a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményt továbbra is a város intézményeként kívánja működtetni, az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (iromány száma: T/2031.) szándékával nem ért egyet és határozottan ellenzi a járóbeteg-szakellátás – a fenntartó, azaz az önkormányzat hozzájárulása nélküli – államosítását.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a nyilvánosságot és a magyar Országgyűlést tájékoztassa.

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Közgyűlés kormánypárti tagjait, hogy képviselői esküjüknek megfelelően, Érd polgárai érdekében, helyzeti előnyükből fakadóan kezdeményezzenek tárgyalásokat a Kormány tagjaival és a megfelelő döntéshozókkal a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény önkormányzati fenntartásban való megtartása érdekében.

 

A Közgyűlés felkéri dr. Aradszki András országgyűlési képviselőt, hogy a lehetséges összes fórumon adjon hangot a város tiltakozásának a tervezett átalakítás, a járóbeteg-szakellátás államosítása ellen, mivel az Érd és az ellátási körzet lakóinak érdekeivel gyökeresen ellentétes. A Közgyűlés felkéri képviselő urat, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket, folytasson tárgyalásokat Érd Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlése döntésének támogatása érdekében és ezeknek a tárgyalásoknak az eredményéről legkésőbb a 2023. márciusi Közgyűlésen számoljon be.

 

A Közgyűlés felszólítja továbbá képviselő urat, hogy a határozat 1. pontjának szövegével és szándékával ellentétes egyetlen törvényjavaslatot se támogasson szavazatával.

 

 

Határidő:         azonnal, illetve képviselői beszámoló 2023. márciusi rendes közgyűlésen

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.