Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet 54. § (12) bekezdésében foglaltak alapján a bizottságok tevékenységükről évente számot adnak a Közgyűlésnek.

 

A Fenntarthatósági Bizottság 2021. januártól júniusig nem ülésezett. Érd Megyei Jogú Város polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel - Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva hozta meg döntéseit. A Fenntarthatósági Bizottság a munkatervben szereplő, valamint a rendkívüli üléseket határozatképes létszámban megtartotta, melyre a 2021. évben négy alkalommal került sor.

 

A Fenntarthatósági Bizottság mind a saját, mind a Közgyűlés hatáskörét érintő, alábbi témájú előterjesztéseket vitatta meg:

 • Javaslat az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosítás folyamatában a partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló döntéshez;
 • Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2020. évi működéséről;
 • Javaslat az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a „Tisztítsuk meg az Országot!” címmel kiírt pályázaton történő részvételre
 • Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Pluszhoz illeszkedő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítésére
 • Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Tolmács u. 18754/2-3, 18755, 18756 hrsz-ú ingatlanok területét érintő településrendezési eszközeinek módosítási eljárása folyamatában a környezeti értékelés szükségességéről való döntésre
 • Javaslat a Tolmács utca 18754/2-3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató – fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projektterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásáról
 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Klímavédelmi Stratégiájának az elfogadására
 • Javaslat a LIFE+ "Természet és a biológiai sokféleség" pályázati felhívásán való részvételről, szükséges önerő biztosításáról
 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város fejlesztési dokumentumaihoz készülő Megalapozó Vizsgálat elfogadására
 • Javaslat a 2020. évi Civil alap Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott pályázati beszámolók és elszámolások elfogadására
 • Javaslat a „Virágzó érdi porta” pályázat elbírálására

 

A Civil alap – Természet- és Környezetvédelmi pályázat a járványhelyzetre tekintettel nem került kiírásra, azonban a 2020. évi megvalósult pályázatok 2021. évben benyújtott beszámolóit minden esetben elfogadta a Bizottság.

 

Összességében úgy ítélem meg, hogy a Bizottság munkája megfelelő volt, tagjai aktívan vettek részt az üléseken, a bizottsági munkában.

 

Kérem, hogy a T. Közgyűlés a Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el!

 

Érd, 2022. február 9.

                                              

 

 

 

 

Andrasek Mónika

elnök

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fenntarthatósági Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.