Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A választókerületemben (2 vk), a Csalogány utcában található a 18473/12 hrsz-ú ingatlan, amelynek egy része jelenleg a vasúti pályákat határoló kerítés mellett, szabadon található (első fotón látható módon, jelenleg fával benőtt, füvesedett rész). Szintén ennek az ingatlannak egy részén létesült az utóbbi években a P+R Parkoló. Ezért a szóban forgó terület jelenleg egy zárvány terület, ahol minden évben panaszt kapok a lakóktól a parlagfű és a gyom miatt, karbantartást igényel.

 

A környék lakói többször azzal kerestek meg, hogy találjunk egy helyet, ahol a környéken lakó családok részére egy játszóteret ki lehet alakítani. Mivel sűrűn beépített a környéken minden utca, ezért alkalmas és más célra nem használt területet eddig nem találtam. Javasolták, hogy kérdezzem meg a MÁV-ot, hogy lehetne-e erre a célra egy részét a területnek hasznosítani?

 

  1. november 3-án levélben fordultam a MÁV Ingatlangazdálkodási Igazgatósághoz. Azt kérdeztem tőlük, hogy látnak-e arra lehetőséget hogy - amennyiben a MÁV nem tervezi az adott terület egészét üzemi célokra használni - kezdeményezzem egy játszótér létesítését az Önkormányzat által, kb. 2-3000 nm területen (a jelenlegi fás részen).

 

Azt, hogy a tulajdonosi hozzájárulás/tulajdonjog milyen módon tenné ezt lehetővé, egy későbbi megbeszélés tárgya lehetne, amennyiben van nyitottság a MÁV részéről.

 

A MÁV illetékesei részéről 2021. november 26-án kaptam pozitív választ (mellékelem).

 

A tárgyi ingatlan a Magyar Állam 1/1 tulajdonában és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében áll, így a hatályos jogszabályoknak megfelelően a megjelölt ingatlanrész hasznosítására vonatkozóan Álláspontjuk szerint több lehetőség is van az ingatlan használatára, amennyiben az önkormányzatnak komoly szándéka lenne a játszótér létesítésére.

 

Ezek közül álláspontom szerint a legoptimálisabb megoldás a térítésmentes (ingyenes) bérlet lenne. Az Nvtv. 11. § (17) bekezdése szerint abban az esetben a versenyeztetés mellőzhető, ha a hasznosítás államháztartási körbe tartozó szervezet javára történik.

 

 

Az Nvtv. 11. § (13) bekezdése szerint nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.

 

Amennyiben tehát Önkormányzatunk nyilatkozik arról, hogy a bérelni kívánt területrészen kizárólag közfeladat ellátását valósítja meg, akkor versenyeztetés mellőzésével a MÁV Zrt. a területet térítésmentesen bocsájtja az Önkormányzat rendelkezésére és a bérleti szerződést közvetlenül meg tudja kötni az Önkormányzattal.

 

Természetesen ebben az esetben is a hasznosítást meg kell előznie a MÁV szakági állásfoglalások beszerzésének, tekintettel arra, hogy a jogszabályban meghatározott vasúti védősávot is figyelembe kell venni.

 

Javaslom, hogy a Közgyűlés nyilvánítsa ki szándékát, hogy az adott területen egy játszóteret kíván létesíteni és indítsa el a szükséges eljárásokat. Javaslom azt is, hogy a Közgyűlés biztosítsa a játszótér megépítéséhez szükséges pénzügyi forrásokat.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!

 

 

 

Érd, 2022. február 7.

 

 

 

 

Simó Károly

 

Határozati javaslat

 

 

  • A Közgyűlés úgy dönt, hogy az érdi a 18473/12 hrsz-ú ingatlanon játszóteret kíván létesíteni, amennyiben az állami tulajdonossal ingyenes bérleti szerződést tud kötni az ingatlanra vonatkozóan.
  • A Közgyűlés úgy dönt, hogy 5 millió forintot biztosít a 2022. évi költségvetés terhére a játszótér megtervezésére, területigényének meghatározására.
  • A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a MÁV Zrt-vel folytassa le a tárgyalásokat a Nvtv. 11. § (13) bekezdése szerinti térítésmentes bérleti konstrukció kialakításáról, a szükséges telekméret megjelölésével.
  • A Közgyűlés úgy dönt, hogy 50 millió forintot biztosít a Csalogány utcai játszótér létesítésére a 2022. évi költségvetés terhére.

 

Határidő:       1. pont tekintetében: azonnal

                        2-4. pont tekintetében: a 2022. évi önkormányzati költségvetésben

                        3. pont tekintetében: 2022. május 31

 

felelős: dr. Csőzik László polgármester