Tisztelt Közgyűlés!

 

Nogula Tamás alezredes úr, az Érdi Rendőrkapitányság vezetője azzal kereste meg önkormányzatunkat, hogy az Érdi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti megbízotti Alosztály állományába tartozó Figura István főtörzsőrmestert 2022. március 1-jei hatállyal körzeti megbízotti feladat ellátására kívánja kinevezni.

 

A körzeti megbízotti szabályzatról szóló 126/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás II. fejezet 11. pontja szerint:

 

„A közbiztonság helyi feladatainak eredményes megvalósítása érdekében a körzeti megbízotti működési körzethez tartozó települések önkormányzata képviselő-testületének véleményét előzetesen ki kell kérni a körzeti megbízott kinevezéséről, felmentéséről.”

 

Tekintettel arra, hogy a parancsnok álláspontja szerint az érintett személy a munkáját megbízhatóan, magas szinten látja el, és a feladat ellátására alkalmas, kérem, hogy a tisztelt közgyűlés a határozati javaslat elfogadásával fejezze ki egyetértését a kinevezés tekintetében!

 

 

Érd, 2022. február 18.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás II. fejezet 11. pontjára tekintettel úgy nyilatkozik, hogy Figura István rendőr főtörzsőrmester 2022. március 1-jei hatállyal történő körzeti megbízotti kinevezésével egyetért.

 

 

Határidő:         döntés továbbítására – 3 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.