Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a korábbi polgármester előterjesztésére több olyan, alapvetően országos aktuálpolitikai természetű, nem a Közgyűlés feladatkörébe tartozó határozatot fogadott el, amelyek a bevándorlással, a migránskérdéssel, Soros György tevékenységével függtek össze.

 

Mivel ezen „nyilatkozatok” kiadása álláspontom szerint méltatlan Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűléséhez, és tartalmukkal a jelenlegi városvezetés sem tud maradéktalanul azonosulni, ezek visszavonására teszek javaslatot.

 

Az érintett határozatok:

 

- Az Európai Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó terveinek elutasítására irányuló támogató nyilatkozat kiadásáról szóló 140/2016. (V.26) határozat;

 

- a terrorcselekmények elítéléséről szóló 183/2016. (VII.27.) határozat; 

 

- a Soros-terv elutasításáról szóló 20/2018. (I.25) határozat, és

 

- a Magyar Kormány által megfogalmazott családtámogatási akcióterv támogatása tárgyában támogató nyilatkozat kiadásáról szóló 84/2019. (III.28.) határozat.

 

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2022. május 10.

 

                                                                                                         

 

 

Tetlák Örs

alpolgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

- az Európai Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó terveinek elutasítására irányuló támogató nyilatkozat kiadásáról szóló 140/2016. (V.26),

- a terrorcselekmények elítéléséről szóló 183/2016. (VII.27.), 

- a Soros-terv elutasításáról szóló 20/2018. (I.25), és

- a Magyar Kormány által megfogalmazott családtámogatási akcióterv támogatása tárgyában támogató nyilatkozat kiadásáról szóló 84/2019. (III.28.)

határozatait visszavonja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.