Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Érd Megyei Jogú Város és Magyarország Kormánya 2016-ban kötött együttműködési megállapodást, melynek keretében a Modern Városok Program részeként számos fejlesztés tudott megkezdődni, megvalósulni településünkön.

 

A közgyűlés 2022. évi munkatervében határozta meg az érintett projektek előrehaladására vonatkozó tájékoztatás gyakoriságát.

 

A tájékoztató mellékletében részletesen bemutatásra kerül az érintett projektek aktuális állása.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az tájékoztatót tárgyalja meg és döntsön az elfogadásáról!

 

Érd, 2022. május 11.

 

 

 

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Modern Városok Program keretében megvalósuló projektekről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges