Tisztelt Közgyűlés!

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság legutóbbi ülésén tárgyalta a Javaslat a 2022/2023. nevelési év óvodai ellátás feladataival összefüggő döntések meghozatalára című, -  Szűcs Gábor alpolgármester által jegyzett - előterjesztést. Az előterjesztés tárgyalása során az ott elhangzottak: túlterheltek a munkatársak; nagyon kevés a fizetés; nem jönnek intézményeinkbe új dolgozók; stb. Ezekbe az intézményekbe az érdi gyerekek, a mi gyerekeink járnak, az ő ellátásuk, tanulásuk, sorsuk múlik a színvonalas munkán. Ezért aztán egy az eredeti határozatot módosító indítványt tettem. A sürgősséget indokolja a módosító javaslatom szinte egyhangú elfogadását megelőző bizottsági vita, valamint Lengyel Péter (frakcióvezető, a bizottság tagja) vita közbeni indítványa, hogy készítsek előterjesztést az ügyben, végül meggyőzött arról, hogy legcélszerűbb sürgősen a Közgyűlés elé terjeszteni javaslatomat.

 

Az elmúlt évben sokunk számára nyilvánvalóvá vált, hogy az oktatásügyben, illetve a szociális ágazatban dolgozók bére nem csak a kívánatostól, de egyáltalán a vállalhatótól is  elmarad. A 2022. évben (háború, energiahordozók válsága) megnövekedő infláció meggyőződésem szerint még szükségesebbé teszi a minél gyorsabb beavatkozást. Ezért aztán javaslom, hogy az Érden működő önkormányzati bölcsődei, óvodai, és állami általános és középiskolai intézményeinkben minden dolgozónak Érd MJV önkormányzata biztosítson + 1 havi fizetést). Az idei 13. havi juttatás kifizetését indítványozom legkésőbb 2021. november 30.-ra időzíteni. Mindennek a szakmailag s a jogszabályoknak megfelelő kialakítása a Polgármester felelőssége, aki Költségvetési rendeletünk módosítását e tárgyban -  a jogi és a pénzügyi kidolgozást követően - terjessze elő a szeptemberi rendes Közgyűlésre. Meggyőződésem, hogy ez az önkormányzat általi 13. havi juttatás lényegében csak tűzoltó jellegű megoldás, s az államnak is meg kell tenni mindent azért, hogy az önkormányzati és állami körben foglalkoztatott munkavállalók fizetése, megbecsülése elérje némely esetben pedig akár meghaladja a „piac” által biztosított béreket.

A minél pontosabb elképzelések kidolgozása érdekében szükségesnek látom, hogy tudjuk jövőre és a későbbi években hány óvodai, bölcsődei, iskolai férőhelyre, milyen egyéb gyermekeink nevelésével kapcsolatos infrastruktúrára lesz szüksége városunknak. Ezek hány dolgozóval, milyen fizikai körülmények között, milyen épületekben és a városban hol tudnak a jövőben megépülni és működni.

Éppen ezért javaslom, hogy a szakmai irodák – Humán Iroda; Műszaki Iroda; Közgazdasági Iroda – mindezt sürgősen vizsgálja meg, feltételezve egy 100 ezer lakosú és 41 év átlagéletkorú település meglétét.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy előterjesztésem határozati javaslatát fogadja el!

Érd, 2022. május 23.

 

 

 

T. Mészáros András

frakcióvezető

 

 

 

HATÁROZATI  JAVASLAT

 

  1. Érd MJV Közgyűlése az az Érden működő önkormányzati bölcsődei, óvodai, és állami általános és középiskolai intézményeinkben minden dolgozó számára biztosítja 13. havi juttatásnak megfelelő összeget, amit legelső alkalommal 2022. november 30-iki határidővel kerül kifizetésre. Az ehhez szükséges rendelet módosítást a Polgármester legkésőbb a 2022. év szeptemberi rendes közgyűlésére előterjeszti.
  2. Érd MJV Közgyűlése a város lélekszám emelkedésével összefüggő és az érdi gyermekek nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok színvonalas ellátásának egyre inkább akadályává váló anomáliákat meg kívánja szüntetni, és megakarja oldani ezt a problémát. Mindezért a Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2022. szeptemberi rendes Közgyűlésen tegyen le egy részletes cselekvési programot az érdi gyermekek, iskolások, fiatal felnőttek, színvonalas oktatási, nevelési feladatainak megoldása érdekében. Valamint vizsgáltassa meg, hogy egy 100 000 lakosú, 41 év átlagéletkorú városban milyen bölcsődei, óvodai, iskolai, középiskolai infrastruktúrára lehet szükség a mai naptól + 10 éves időintervallumot figyelembe véve.

Határidő: 2022. szeptember 1.

Felelős: dr. Csőzik László