Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §-ának előírásai szerint elkészítettük a 2021. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 6. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat. Az 5. számú költségvetési rendeletmódosítás óta polgármesteri és jegyzői hatáskörben az előirányzatok nem változtak.

A költségvetési rendelet 6. számú módosítása a 2021. évi költségvetési rendeletet visszamenőlegesen, december 31-ei hatállyal módosítja az Áht.34. § (4) bekezdése értelmében:„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

 

A jelenlegi, a rendeleti hatáskörű módosítás célja, hogy a bevételi és kiadási előirányzatokat valamennyi kormányzati funkció tekintetében a 2021. évi teljesítésekhez igazítsuk, figyelemmel az áthúzódó kötelezettségvállalásokra, amelyek fedezetét a megfelelő előirányzati sorokon biztosítottuk. A jelenlegi előirányzat módosítás célja a kiadások kormányzati funkciók szerinti rendezése, amelynek során a költségvetési főösszeg nem változik.

 

Az előirányzat módosítás a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetését nem érinti, a belső átcsoportosítások csak az önkormányzat kiadási előirányzatain belül történtek.

 

A költségvetési főösszeg a fenti módosításokat követően 54 863 517 818forint, az Általános Tartalék összege 0 forint.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.

 

 

Érd, 2022. március 4.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester