Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Ukrajnában zajló háború hatásai Magyarországot és városunkat is napról napra fokozódó mértékben érintik. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata segítséget kíván nyújtani a háború elől menekülők számára. Városunkba is érkeztek menekültek az elmúlt napokban, akiknek átmeneti elhelyezéséről, és helyzetüktől függően élelmezésükről, napi szükségleteik biztosításáról gondoskodni szükséges.

 

Az Önkormányzat haladéktalanul megkezdte a segítségnyújtásra vonatkozó kérések és felajánlások koordinálását. Mindkét célra külön telefonvonal, e-mail cím, a honlapon külön kezelőfelület segíti a kapcsolatfelvételt és a megfelelő információáramlás biztosítását.

 

A segítségnyújtási feladatok koordinálását a Polgármesteri Hivatal Humán Irodája és a Szociális Gondozó Központ végzi. Az Önkormányzat a szállás biztosítására a Szociális Gondozó Központ használatában álló, Topoly utcai ingatlanban nyitott meg helyiségeket, összesen egyidejűleg 65 személy elhelyezésére.

 

Az ingatlanban az elszállásolás feltételeinek biztosításához szükséges eszközök – ágyak, takarók, ágynemű – beszerzését az Önkormányzat már megkezdte. Az ide érkező személyek élelmezéséről adományok közvetítésével, továbbá – szükség esetén – a közétkeztetési feladatokat jelenleg ellátó társasággal erre a célra külön megkötendő szerződés keretében tudunk gondoskodni.

 

A lakosság részéről is sok tárgyi felajánlás érkezett, amelynek gyűjtése, tárolása szintén a Szociális Gondozó Központ koordinációjában valósul meg. A szálláshelyekre vonatkozó felajánlások gyűjtését a Polgármesteri Hivatal Humán Irodája végzi.

 

A pénzbeli felajánlások fogadására az Önkormányzat elkülönített számlát nyit, az ide érkező pénzadományok összegét a város a feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő kiadásokra fordítja. Az Önkormányzat kiadásaként felmerülő költségek fedezeteként a 2022. évi költségvetési rendelet általános tartaléka terhére 5 millió forint saját forrás elkülönítését javaslom.

 

 

Érd, 2022. március 8.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az ukrajnai háború következtében kialakult helyzetben a háború elől menekülők átmeneti elhelyezésével, helyzetüktől függő élelmezésével, napi szükségleteik biztosításával kapcsolatos feladatok ellátását a Szociális Gondozási Központ (Topoly utca 2.) intézményén keresztül meghatározott szakmai protokoll szerint, legfeljebb 65 férőhely kapacitás mellett biztosítja.

 

2. A Közgyűlés az ukrajnai háború következtében jelentkező helyi humanitárius feladatellátás céljára a 2022. évi költségvetés általános tartaléka terhére 5 millió forint előirányzatot biztosít.

 

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a lakosságtól és vállalkozásoktól érkező pénzbeli felajánlásokat elkülönített számlán fogadja és az 1. pontban nevesített feladatokkal kapcsolatosan felmerülő kiadásokra fordítsa.

 

4. A Közgyűlés felkéri, és egyben felhatalmazza a polgármestert a helyi humanitárius feladatokkal kapcsolatos szükséges intézkedések folyamatos ellátására, a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

 

Határidő:         azonnal, illetve folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.