Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 42/2022. (II.24.) határozatával Dávid Dzsenifert bízta meg a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásával 2022. március 01. napjától 2027. február 28. napjáig.

 

Dávid Dzsenifer 2022. március 1. napján megküldött nyilatkozata szerint 2022. március 28. napjától tudja az intézményvezetői feladatokat ellátni, mivel a jelenlegi munkáltatója nem tekint el a 30 napos felmondási idő letöltésétől. Emiatt módosítani szükséges a közgyűlés 42/2022. (II.24.) határozatát.

 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. pontja alapján 2022. március 1. napjától 2022. március 27. napjáig az intézményvezető általános helyettesítését az intézményvezető-helyettes, Varga-Kéri Erika látja el.

 

 

Érd, 2022. március 3.

 

 

 

 

Tetlák Örs

alpolgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálásáról szóló 42/2022. (II.24.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pöttöm Sziget Bölcsőde (2030 Érd, Aradi utca 7/A.) intézményvezetői (magasabb vezető) feladatainak ellátásával

 

2022. március 28. napjától 2027. február 28. napjáig

 

DÁVID DZSENIFERT

 

bízza meg.

 

A Közgyűlés Dávid Dzsenifer illetményét

 

  • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
  • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
  • a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) számú kormányrendelet, valamint
  • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján a következők szerint állapítja meg:

 

            Garantált illetmény                                          havi 260 ezer forint

            Ágazati szakmai pótlék                                    havi 52 ezer forint

            Bölcsődei ágazati pótlék                                   havi 100 ezer forint

            Intézményvezetői pótlék                                  havi 100 ezer forint

            Munkáltató által meghatározott illetményrész:  havi 87 ezer forint

 

            Illetmény mindösszesen          havi bruttó 599 ezer forint

 

 

Határidő:         a határozat közlésére – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges.