Tisztelt Közgyűlés!

 

A Közgyűlés ez évi májusi rendes ülésén a 118/2022. (V. 26) és a 119/2022. (V. 26) határozataival döntött az Érdi Batthyány Sportiskola és az Érd Fenyves –Parkváros Köznevelési Centrum társasházi alapító okiratának elfogadásáról.  

Az ingatlannyilvántartásba történő bejegyeztetés során szereztünk tudomást arról, hogy a tervező által elkészített helyiséglisták – amelyek az alapító okiratok alapjai - és a földmérő által elkészített változási vázrajzok nincsenek szinkronban egymással. Ezen technikai probléma kiküszöbölése miatt szükség volt a fenti dokumentumok  összhangjának megteremtésére, és ennek nyomán az alapító okiratok módosítására.

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28.§ (2) bekezdése alapján azzal indoklom, hogy az előterjesztést további határozati javaslatokkal történő kiegészítése vált szükségessé.

 

 

Kérem a Közgyűlést a határozati javaslatok elfogadására.

 

 

Érd, 2022. szeptember 26.

                                                                                              

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Batthyány Sportiskola (Érd 18223/9 hrsz.) épületén társasháztulajdon alapításáról szóló 118/2022. (V. 26) határozatát (továbbiakban: Határozat) úgy módosítja, hogy a Határozat 1. számú, az alapító okiratot tartalmazó melléklete helyébe jelen határozat 1. számú melléklete lép.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt társasház alapítás ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez szükséges ingatlanügyi hatósági eljáráshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

Határidő:        2022. szeptember 30.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

                HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház (Érd 933 hrsz.) épületén társasháztulajdon alapításáról szóló 119/2022. (V. 26) határozatát (továbbiakban: Határozat) úgy módosítja, hogy a Határozat 1. számú, az alapító okiratot tartalmazó melléklete helyébe jelen határozat 1. számú melléklete lép.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt társasház alapítás ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez szükséges ingatlanügyi hatósági eljáráshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

Határidő:        2022. szeptember 30.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elhatározza az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház (2030 Érd, Burkoló u. 40.) alapításával összefüggésben létrejövő, 933/0/A/2. és 933/0/A/7. helyrajzi számokon nyilvántartásba vételre kerülő ingatlan ingyenes vagyonkezelésbe adását az Érdi Tankerületi Központ részére köznevelési közfeladat ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt vagyonkezelésbe adásra vonatkozó ajánlat, szerződéses nyilatkozat és a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

 

Határidő:        2022. szeptember 30.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT IV.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elhatározza az Érdi Batthyány Sportiskola Társasház (2030 Érd, Fácán köz 35.) alapításával létrejövő, 18223/9/A/1.; 18223/9/A/3. és 18223/9/A/5. helyrajzi számonokon nyilvántartásba vételre kerülő ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe adását az Érdi Tankerületi Központ részére köznevelési közfeladat ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt vagyonkezelésbe adásra vonatkozó ajánlat, szerződéses nyilatkozat és a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

 

Határidő:        2022. szeptember 30.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT V.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elhatározza az Érdi Batthyány Sportiskola Társasház (2030 Érd, Fácán köz 35.) és az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház (2030 Érd, Burkoló u. 40.) alapításával összefüggésben létrejövő, 933/0/A/1., 933/0/A/3., 933/0/A/5., 933/0/A/6., 933/0/A/8., 933/0/A/9., 18223/9/A/7., 18223/9/A/8. és 18223/9/A/9. helyrajzi számokon nyilvántartásba vételre kerülő ingatlanok mint dologösszesség ingyenes vagyonkezelésbe adását az Érdi Tankerületi Központ részére köznevelési közfeladat ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt vagyonkezelésbe adásra vonatkozó ajánlat, szerződéses nyilatkozat és a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

 

Határidő:        2022. szeptember 30.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.