A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyása

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) alapján a helyi önkormányzatnál gondoskodni szükséges a belső ellenőrzésről és ennek eredményéről jelentést kell készíteni minden évben.

A Bkr. 15. § (9) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok társulása és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait a képviselő-testület, illetve a társulási tanács döntése alapján elláthatja

  1. a) az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr;
  2. b) a társulás által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr.

 

A Bkr. 49. § (3a) bekezdésben foglalt előírás szerint „a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra”.

A közgyűlés elé terjesztett éves ellenőrzési jelentés célja, hogy átfogó képet adjon a belső ellenőrzési rendszer működéséről, a független belső ellenőrzés 2022. évi feladatellátásáról, és a belső ellenőrzés során tett belső ellenőri ajánlások, javaslatok hasznosulásáról.

A belső ellenőrök a Bkr. alapján és a belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak megfelelően végezték munkájukat. Az éves ellenőrzési jelentések a Bkr. 48. §-ában foglaltaknak megfelelően, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató alkalmazásával készültek.

Az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves ellenőrzési jelentés, valamint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek (intézmények) 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az előterjesztéshez mellékletként csatolásra került.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a 2022. évi belső ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést fogadja el!

Érd, 2023. április 19.

 

 

Dr. Feik Csaba

jegyző

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2022. évi belső ellenőrzési jelentését, valamint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek (intézmények) 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.