Az Érdi Városgazda alapító okiratának módosítása

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. február 23-ai ülésén arról döntött, hogy az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatait teljes egészében az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény veszi át, és ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv Érdi Városgazda néven működik tovább.

 

Ennek érdekében a 41/2023. (II. 23.) határozattal megtörtént a költségvetési szerv alapító okiratának átfogó módosítása, mellyel az Érdi Városfejlesztési Kft. feladatai az Érdi Városgazdához kerültek telepítésre. E változtatásokat a Magyar Államkincstár 2023. március 28. napjával vezette át a törzskönyvi nyilvántartáson.

 

Az Érdi Városfejlesztési Kft. az önkormányzattal kötött szerződés alapján több ingatlan tekintetében is vagyonkezelési feladatokat látott el. Mivel a fenti döntés nyomán a jövőben e feladatokat az Érdi Városgazda végzi, az érintett ingatlanokat – az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet előírásaival összhangban – a  feladattal megbízott költségvetési szerv alapító okiratában, a telephelyek sorában szerepeltetni kell.

 

Az Érdi Városgazda vagyonkezelésébe adandó ingatlanok az alábbiak:

 

  • Érdi Tanuszoda – Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B. (15803 hrsz)
  • Érdi Sportpálya – Érd, Ercsi út 34. (26310 hrsz)
  • Érd Aréna – (18778/4 hrsz)
  • Birkózó Csarnok, Tornacsarnok – Érd, Fácán köz 35. (18223/9 hrsz)
  • Fenyves Parkváros Köznevelési Centrum:

                         Sportcsarnok 1. Érd, Burkoló utca 40. (933/A/3 hrsz)

                         Sportcsarnok 2. Érd, Burkoló utca 40. (933/A/4 hrsz)

                         Uszoda Érd, Burkoló utca 40. (933/A/5 hrsz)

                         Pince 1. Érd Burkoló utca 40. (933/A/8 hrsz)

                         Pince 3. Érd Burkoló utca 40. (933/A/10 hrsz)

  • Beliczay ház – Külterület (056 hrsz)
  • Melegvizes kút – Érd, Molnár utca 56. (24601 hrsz)
  • Római hidegvizes kút – Érd, Római út 10. (24430/2 hrsz)
  • Érd, Alispán utca 2. (18987 hrsz)
  • Érd, Budai út 16. (22558 hrsz)

 

Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2023. április 21.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 41/2023. (II. 23.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, egyúttal elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

 

 

Határidő:         határozat továbbítására – a 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet szerint

 

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.