SÜRGŐS - A Parkváros Gyermekeiért Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

A Parkváros Gyermekeiért Alapítvány azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola  névfelvételének 30. és az Intézmény fennállásának 90. évfordulója alkalmából 2023. május 5-én megrendezésre kerülő ünnepségre érkező testvériskolák intézményvezetőinek szállásköltségeihez az Önkormányzat anyagi támogatását kérjék. A támogatás kért összege 150 000 forint.

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján az alapítványi forrás átadásáról a Közgyűlés jogosult dönteni.

 

A támogatás a 2023. évi polgármesteri keret terhére biztosítható.

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28.§ (2) bekezdése alapján a rendezvény időpontja indokolja.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el!

 

Érd, 2023. április 24.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése  – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a Parkváros Gyermekeiért Alapítvány (2030 Érd, Törökbálinti utca 1.) részére 150 000 forint támogatást biztosít a 2023. évi polgármesteri keret terhére a Teleki Sámuel Általános Iskola  névfelvételének 30. és fennállásának 90. évfordulója alkalmából 2023. május 5-én megrendezésre kerülő ünnepségre érkező testvériskolák intézményvezetőinek szállásköltségeire.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

 

Határidő:         a szerződés aláírására – 2023. május 5.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.