A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat területi határának módosítása

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 264/2022. (XI.24.) határozatával létrehozta  a  Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzatot, melynek területi határát az alábbiak szerint határozta meg.:

  • M7 autópálya – Iparos utca – Kovács utca – Tetőfedő utca – Ötvös utca – település közigazgatási határa

 

A fenti területi határ adminisztratív hiba folytán csak Felső-Parkváros területének egy részét foglalja magában, azonban az előterjesztő szándéka a teljes Felső-Parkváros területét lefedő településrészi önkormányzat létrehozására irányult. Ennek érdekében javaslom a Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat területi határának az alábbi módosítását:

     

  • M7 autópálya – Tetőfedő utca – Ötvös utca – település közigazgatási határa

 

Kérem a Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2023. március 24.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat létrehozásáról szóló 264/2022. (XI.24.) határozatát a területi határ vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

 

Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat területi határa: M7 autópálya –  Tetőfedő utca – Ötvös utca – település közigazgatási határa.

 

A határozat további részei változatlanul maradnak hatályban.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.