Beszámoló a Fenntarthatósági Bizottság 2022. évi tevékenységéről

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet 54. § (12) bekezdésében foglaltak alapján a bizottságok tevékenységükről évente számot adnak a Közgyűlésnek.

 

A Fenntarthatósági Bizottság a 2022. évben 7 rendes (02.21., 04.20., 05.16., 07.12., 09.19., 10.24 és 12.12.) és 1 rendkívüli (02.24.) ülést tartott, valamennyit határozatképes létszámban.

 

A Fenntarthatósági Bizottság a saját, illetve a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, alábbi előterjesztéseket vitatta meg:

 • Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről,
 • A Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználása,
 • Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2021. évi piac és temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységéről,
 • Beszámoló a Fenntarthatósági Bizottság 2021. évi tevékenységéről,
 • A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása,
 • Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2021. évi közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól,
 • Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről,
 • Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről,
 • Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről,
 • A civil pályázatot elbíráló munkacsoportba történő delegálás,
 • Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról,
 • Klímabarát park létrehozásához szükséges döntések meghozatala,
 • Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2021. évi működéséről,
 • Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről,
 • Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről,
 • Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről,
 • A „Virágzó érdi porta” pályázat kiírása,
 • Az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) (Megalapozó munkarész, FVS, TVP, önértékelési sablon, kérdőívek kiértékelése) elfogadása,
 • A „Virágzó érdi porta” pályázat elbírálása,
 • Green City: "Több zöld várost Európának" program ismertetése,
 • Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása,
 • Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló rendeletének újraalkotása,
 • A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott energiaközösség létrehozására irányuló projekt elindítása,
 • Tájékoztató a környezetvédelmi programról.

 

A Bizottság munkájában visszatérő észrevételként fogalmazódott meg a Környezetvédelmi Alap felhasználására, a környezetvédelmi témájú helyi rendeletek felülvizsgálatára és a közgyűlési munkában a fenntarthatósági szkóp határozottabb igényű érvényesítésre vonatkozó igény.

 

Összességében úgy ítélem meg, hogy a Bizottság munkája megfelelő volt, tagjai aktívan vettek részt az üléseken, a bizottsági munkában.

 

Kérem, hogy a Tisztelt Közgyűlés a Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el!

 

 

Érd, 2023. március 21.

                                           

 

Andrasek Mónika

elnök

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Fenntarthatósági Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.