Beszámoló az Érdi Rendőrkapitányság 2022. évben végzett munkájáról

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

 

A jogszabályi előírásnak eleget téve, Nogula Tamás r. alezredes kapitányságvezető benyújtotta a fentieknek megfelelő tartalommal elkészített beszámolóját.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Érdi Rendőrkapitányság 2022. évben elvégzett munkájáról szóló beszámolót fogadja el!

 

 

Érd, 2023. március 7.

 

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Rendőrkapitányság vezetőjének – a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló – 2022. évi beszámolóját elfogadja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.