Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 45. § (3) bekezdése értelmében a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom:

 

293/2022. (XI. 24.)

az „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredményének megállapításáról

Határidő: a közszolgáltatási szerződés megkötésére - 2022. december 31.

a helyi közlekedési közszolgáltatás regionális szolgáltatásokkal történő ellátására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére az illetékes miniszter által meghatározott határidőn belül.

A szerződés aláírásra került.

315/2022. (XII. 13.)

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról

Határidő: az alapítói határozat aláírására: 2022. december 14.

a könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére: 2022. december 15.

a könyvvizsgálói jelentés benyújtására: annak elkészültét követő 15 nap

A könyvvizsgáló a cégnyilvántartásba bejegyzésre került.

317/2022. (XII. 13.)

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetés lejárati idejének meghosszabbításáról

Határidő:         2022. december 15.

A szerződés módosítása megtörtént.

 

5/2023. (I. 26.)

a Tárnok Nagyközség Önkormányzatával kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló ellátási szerződés módosításáról

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

A szerződés aláírásra került.

28/2023. (II. 23.)

a Fogorvosi Ügyelet 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Határidő:         azonnal

A határozat a szolgáltató részére továbbításra került.

29/2023. (II. 23.)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottsági összetételének megváltoztatásáról

Határidő:         azonnal

A bizottsági összetétel változásával kapcsolatos adminisztratív teendők elvégzésre kerültek.

30/2023. (II. 23.)

önkormányzati saját halottá nyilvánításról

Határidő:         azonnal

A határozat továbbítása megtörtént.

31/2023. (II. 23.)

önkormányzati saját halottá nyilvánításról

Határidő:         azonnal

A határozat továbbítása megtörtént.

34/2023. (II. 23.)

az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés” megállapításáról

Határidő:         az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.27.) rendeletbe beépítésre került.

35/2023. (II. 23.)

az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények részére munkáltatói keresetkiegészítés fedezetének biztosításáról

Határidő:         az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.27.) rendeletbe beépítésre került.

36/2023. (II. 23.)

az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak részére cafeteria-juttatás biztosításáról

Határidő:         az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.27.) rendeletbe beépítésre került.

37/2023. (II. 23.)

az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére engedélyezett álláshelyek számának emeléséről

Határidő:         az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.27.) rendeletbe beépítésre került.

38/2023. (II. 23.)

a környezetvédelmi alap 2023. évi felhasználásáról

Határidő:         2023. december 31.

A határozat közzététele megtörtént.

40/2023. (II. 23.)

a 312/2022. (XII.13.) határozatának visszavonásáról

Határidő:         azonnal

A határozat továbbításra került.

41/2023. (II. 23.)

az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosításáról

Határidő:         döntés továbbítására 8 nap

Az Alapító Okirat módosítására vonatkozó határozat beküldésre került a MÁK részére.

42/2023. (II. 23.)

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló 315/2022. (XII. 13.) határozat módosításáról

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester, az Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője

Határidő:         az alapítói határozat aláírására: 2023. február 24.

A könyvvizsgálói megbízási szerződés módosítására: 2023. február 24.

A határozat továbbításra került az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére.

43/2023. (II. 23.)

új költségvetési szerv által történő átvételhez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátásáról

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester, az Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője

Határidő:         az alapítói határozat aláírására: 2023. február 23.

a könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére: 2023. február 24.

A határozat továbbításra került az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére.

44/2023. (II. 23.)

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyes, hatályban lévő szerződéseinek az átalakulásra tekintettel történő megszüntetéséről

Határidő:         2023. április 30.

A határozat továbbításra került az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére.

45/2023. (II. 23.)

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének megválasztásáról

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

Határidő:         az alapítói határozat aláírására: 2023. február 23.

az alapító okirat aláírására: 2023.február 23.

a változás Cégjegyzékben való átvezetésének kezdeményezésére: 2023. február 28.

A határozat továbbításra került.

47/2023. (II. 23.)

az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról

Határidő:         azonnal

Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. új ügyvezetőjével a munkaszerződés aláírása megtörtént.

48/2023. (II. 23.)

az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2022. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Határidő:         azonnal

A határozat továbbításra került.

49/2023. (II. 23.)

a Zöldhatár Komposzt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatos állásfoglalásról

Határidő:         azonnal

A határozat továbbításra került.

51/2023. (II. 23.)

vagyonkezelésbe adás szándékának kinyilvánításáról

Határidő:         folyamatos

A határozat továbbításra került.

52/2023. (II. 23.)

Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításának elhatározásáról

Határidő:         módosítási eljárás megindítására – 30 nap

A rendelet módosításának társadalmi vitája zajlik.

53/2023. (II. 23.)

a 2023/2024. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Határidő:         azonnal, illetve a határozatban foglaltak szerint

A határozat továbbítása, a beiratkozás időpontjának közzététele megtörtént.

54/2023. (II. 23.)

a polgármester 2023. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyásáról

Határidő:         azonnal

A határozat közzététele megtörtént.

 

55/2023. (II. 23.)

a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Határidő:         azonnal

A határozat a Bizottság elnökének továbbításra került.

56/2023. (II. 23.)

a Sport Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Határidő:         azonnal

A határozat a Bizottság elnökének továbbításra került.

57/2023. (II. 23.)

a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Határidő:         azonnal

A határozat a Bizottság elnökének továbbításra került.

58/2023. (II. 23.)

rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséről

Határidő:         döntés továbbítására – 3 nap

A határozat továbbításra került az Érdi Rendőrkapitányság részére.

59/2023. (II. 23.)

akkumulátorgyárak és akkumulátoripari alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és létesítmények Érd Megyei Jogú Város területén való létesítésének elutasításáról

Határidő:         azonnal

A határozat közzététele megtörtént.

64/2023. (II. 23.)

Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím 2023. évi adományozásáról

Határidő:         a díj átadására – 2023. március 15.

A díj átadása megtörtént.

65/2023. (II. 23.)

az Érd Városáért Kitüntetés 2023. évi adományozására vonatkozó javaslat elutasításáról

Határidő:         azonnal

A díj átadása megtörtént.

66/2023. (II. 23.)

Érdi Tudományos Díj 2023. évi adományozásáról

Határidő:         a díj átadására – 2023. március 15.

A díj átadása megtörtént.

67/2023. (II. 23.)

Érd Városáért Kitüntetés – külkapcsolati tagozat 2023. évi adományozása

Határidő:         a díj átadására – 2023. március 15.

A díj átadása megtörtént.

68/2023. (II. 23.)

Érdi Batthyány Fülöp Díj adományozása

Határidő: a díj átadására - 2023. március 15.

A díj átadása megtörtént.

69/2023. (II. 23.)

a Csuka Zoltán Díj adományozásáról

Határidő:         a díj átadására – a rendelet szerint

A díj átadása megtörtént.

70/2023. (II. 23.)

az Érdi Művészeti Díj adományozásáról

Határidő:         a díj átadására – a rendelet szerint

A díj átadása megtörtént.

74/2023. (II. 23.)

a 314/2022. (XII. 13.) határozatának visszavonásáról

Határidő:         azonnal

Határozat továbbításra került.

           

 

Érd, 2023. március 23.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.