Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 45. § (3) bekezdése értelmében a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom:

 

Határozat száma

Határozat tárgya

Végrehajtás

248/2022. (X. 27.)

az érdi 13-as háziorvosi alapellátási körzet betöltésére vonatkozó javaslat előterjesztéséről

Határidő:         az Öotv. rendelkezései szerinti határidő

A feladat-ellátási szerződés megkötésre került.

 

109/2023. (IV. 27.)

a FESTAL tömbre vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadásáról és megállapodás megkötéséről

Határidő:         azonnal, illetve a településrendezési szerződésben foglaltak szerint

A szerződés aláírásra került.

212/2023. (VI. 28.)

a Magyar Földrajzi Múzeummal kapcsolatos döntés meghozataláról

Határidő:         a határozat közlésére – azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

Dr. Kubassek János tudományos tanácsadói kinevezésben részesült.

227/2023. (VI. 28.)

az Érd, Alispán utca 2. szám alatti ingatlannak az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő bérbeadásáról

Határidő:         folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

A szerződés megkötésre került.

 

233/2023. (VI. 28.)

Dr. Kubassek János részére címzetes igazgatói cím adományozásáról

Határidő:          azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

A címzetes igazgatói cím átadása 2023. november 16-án megtörtént.

255/2023. (IX. 28.)

a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásáról

Határidő:         a határozat közlésére – azonnal a munkaszerződés megkötésére – 2023. november 1.

A munkaszerződés megkötésre került, a MÁK határozata megérkezett.

268/2023. (IX. 28.)

a TUSCULANUM Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról

Határidő: a szerződés aláírására – október 31.

Az alapítványi forrás átadása megtörtént.

270/2023. (IX. 28.)

a Polihisztor Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról

Határidő: a szerződés aláírására – október 31.

 

Az alapítványi forrás átadása megtörtént.

271/2023. (IX. 28.)

a Credo Alternatív Oktatási Nevelési Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról

Határidő: a szerződés aláírására – október 31.

Az alapítványi forrás átadása megtörtént.

272/2023. (IX. 28.)

a Törpördög és Tinitündér Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról

Határidő: a szerződés aláírására – október 31.

 

Az alapítványi forrás átadása megtörtént.

280/2023. (IX. 28.)

az Év Rendőre Díj Hopka János részére történő adományozásáról

Határidő: a díj átadására – a rendelet szerint

A díj átadása megtörtént.

281/2023. (IX. 28.)

az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj Bíró Zoltán részére történő adományozásáról

Határidő: a díj átadására – a rendelet szerint

A díj átadása megtörtént.

282/2023. (IX. 28.)

az Érd Város Közéletéért elismerés Kotroczóné Klopfer Terézia részére történő adományozásáról

Határidő: a díj átadására – a rendelet szerint

A díj átadása megtörtént.

283/2023. (IX. 28.)

az Érd Város Életmű Díja Koldus Nagy László részére történő adományozásáról

Határidő: a díj átadására – a rendelet szerint

A díj átadása megtörtént.

284/2023. (IX. 28.)

az Érd Város Szociális Munkájáért Díj Stehlik Krisztián részére történő adományozásáról

Határidő: a díj átadására – a rendelet szerint

A díj átadása megtörtént.

299/2023. (X. 26.)

a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

Határidő:         azonnal

A határozat közzététele megtörtént.

300/2023. (X. 26.)

a Beszélj Velem Alapítvánnyal megkötött köznevelési szerződés módosításáról

Határidő:         a szerződés aláírására – 2023. november 1.

A köznevelési szerződés módosítása aláírásra került.

301/2023. (X. 26.)

a 2023. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról szóló beszámoló elfogadásáról

Határidő:         döntés továbbítására – azonnal

A határozat megküldésre került a Szociális Gondozó Központ és az Intézményi Gondnokság részére.

302/2023. (X. 26.)

az Érd, Nyírfa utca 11. szám alatti, 7345 hrsz-ú önkormányzat tulajdonában álló ingatlan egy részének hasznosításáról

Határidő:         közzétételre döntést követő 5 napon belül

A pályázat közzétételre került.

303/2023. (X. 26.)

az Érd, Nyírfa utca 11. szám alatti, 7345 helyrajzi számú ingatlan egy részének hasznosítására beérkezett pályázatokat véleményező Értékelési Bizottság létrehozásáról

Határidő:         azonnal

Az Értékelő Bizottság a beérkezett pályázatokat véleményezte.

305/2023. (X. 26.)

az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű ingatlan hasznosításáról

Határidő:         közzétételre döntést követő 5 napon belül

A pályázat közzétételre került.

306/2023. (X. 26.)

az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására beérkezett pályázatokat véleményező Értékelési Bizottság létrehozásáról

Határidő:         azonnal

Az Értékelő Bizottság a beérkezett pályázatokat véleményezte.

307/2023. (X. 26.)

rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséről

Határidő:         azonnal

A határozat a Rendőrkapitányság részére megküldésre került.

308/2023. (X. 26.)

rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséről

Határidő:         azonnal

A határozat a Rendőrkapitányság részére megküldésre került.

309/2023. (X. 26.)

az Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására pályázat kiírásáról

Határidő:         a határozat továbbítására – azonnal

A pályázati felhívás megjelent a kiírásban megjelölt helyeken és időpontban.

310/2023. (X. 26.)

az Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására beérkezett pályázatokat véleményező bizottság létrehozásáról

Határidő:         azonnal, illetve a pályázati felhívás szerint

A határozat közzététele megtörtént.

312/2023. (X. 26.)

a Csalogány utcában játszótér létrehozásáról

Határidő:         1. pont tekintetében: azonnal, 2. pont tekintetében: 2024.03.15.

A játszótér megvalósításának költségét, azaz a tervezés és kivitelezés költségeinek meghatározását a Polgármesteri Hivatal megkezdte. A bekerülési költséget a 2024-évi költségvetés tervezésekor a tervezetben megjelenítjük.

313/2023. (X. 26.)

a Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/00279-2/2023 ügyiratszámú törvényességi felhívásának megtárgyalásáról

Határidő:         döntés továbbítására - Mötv. 134.§ (1) szerint 

A határozat a Pest Vármegyei Kormányhivatal részére megküldésre került.

314/2023. (X. 26.)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

Határidő:         azonnal

Közzétételi referens részére megküldésre került a www.erd.hu honlapon történő frissítés céljából.

316/2023. (X. 26.)

Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) módosításáról

Határidő:         azonnal

A TVP módosítása megtörtént.

317/2023. (X. 26.)

a TUSCULANUM Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról

Határidő:         a szerződés aláírására – november 15.

A támogatási szerződés aláírásra került.

318/2023. (X. 26.)

a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról

Határidő:         a szerződés aláírására – november 15.

A támogatási szerződés aláírásra került.

319/2023. (X. 26.)

a Polihisztor Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról

Határidő:         a szerződés aláírására – november 15.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

A támogatási szerződés aláírásra került.

327/2023. (X. 26.)

 

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Pest Megyei Sport Díj adományozására vonatkozó javaslattételről

Határidő:         a határozat továbbítására – 2023. november 6.

A határozat továbbításra került a Pest Vármegyei Önkormányzati Hivatal részére.

328/2023. (X. 26.)

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Sportolója Díj adományozására vonatkozó javaslattételről

Határidő:         a határozat továbbítására – 2023. november 6.

A határozat továbbításra került a Pest Vármegyei Önkormányzati Hivatal részére.

329/2023. (X. 26.)

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Legjobb Csapata Díj adományozására vonatkozó javaslattételről

Határidő:         a határozat továbbítására – 2023. november 6.

A határozat továbbításra került a Pest Vármegyei Önkormányzati Hivatal részére.

330/2023. (X. 26.)

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Edzője Díj adományozására vonatkozó javaslattételről

Határidő:         a határozat továbbítására – 2023. november 6.

A határozat továbbításra került a Pest Vármegyei Önkormányzati Hivatal részére.

331/2023. (X. 26.)

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Szabadidő és Sport Szervezete Díj adományozására vonatkozó javaslattételről

Határidő:         a határozat továbbítására – 2023. november 6.

A határozat továbbításra került a Pest Vármegyei Önkormányzati Hivatal részére.

332/2023. (X. 26.)

településképi bejelentés tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

A határozat a Hivatali Kapun keresztül megküldésre került.

333/2023. (X. 26.)

településképi bejelentés tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

A határozat a Hivatali Kapun keresztül megküldésre került.

334/2023. (X. 26.)

településképi bejelentés tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

A határozat a Hivatali Kapun keresztül megküldésre került.

335/2023. (X. 26.)

településképi bejelentés tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

A határozat a Hivatali Kapun keresztül megküldésre került.

336/2023. (X. 26.)

településképi bejelentés tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

A határozat a Hivatali Kapun keresztül megküldésre került.

337/2023. (X. 26.)

településképi bejelentés tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

A határozat a Hivatali Kapun keresztül megküldésre került.

338/2023. (X. 26.)

településképi bejelentés tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

A határozat a Hivatali Kapun keresztül megküldésre került.

339/2023. (X. 26.)

Érdi életkezdési támogatás tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

A határozat az ügyfél részére megküldésre került.

 

Érd, 2023. november 23.

 

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.