SÜRGŐS - Alapítványi forrás átadása

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Szeptemberi rendes ülésén döntött a Közgyűlés az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium TUSCULANUM Alapítványa, az Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Technikum támogatására létrejött POLIHISZTOR Alapítvány, továbbá a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány részére egyenként 1 016 000 forint, összesen 3 048 000 forint összegű támogatásáról, ily módon lehetővé téve azt, hogy a szülők számára az Érd ARÉNA igénybevétele ne okozzon többletkiadást.

 

Az érdi Ifjúsági Önkormányzat azzal a javaslattal fordult hozzám, hogy a szalagavató ünnepségek költségéhez Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata – a fentieken túlmenően, a három alapítvány útján, a szülők tehermentesítése érdekében – további, egyenként 300 000 forint, összesen 900 000 forint összegű támogatást biztosítson.

 

A javaslatot támogatom, így kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy biztosítson a fentiek szerint az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium TUSCULANUM Alapítványa, az Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Technikum támogatására létrejött POLIHISZTOR Alapítvány, továbbá a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány részére egyenként 300 000 forint, összesen 900 000 forint összegű támogatást.

 

A támogatás fedezete a 2023. évi költségvetés általános tartaléka előirányzaton biztosított.

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján az alapítványi forrás átadásáról a Közgyűlés jogosult dönteni.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni!

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján a javaslat beérkezésének, és a támogatni kívánt rendezvényeknek az időpontja indokolja.

 

Érd, 2023. október 25.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a TUSCULANUM Alapítvány (2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B.) részére 300 000 forint összegű támogatást biztosít a 2023. évi költségvetés általános tartaléka terhére, az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium által az Érd Arénában megrendezésre kerülő szalagavató bál dologi költségeihez.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő:         a szerződés aláírására –  november 15.

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány (2030 Érd, Harangvirág utca 4.) részére 300 000 forint összegű támogatást biztosít a 2023. évi költségvetés általános tartaléka terhére, az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium által az Érd Arénában megrendezésre kerülő szalagavató bál dologi költségeihez.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő:         a szerződés aláírására –  november 15.

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a Polihisztor Alapítvány (2030 Érd, Ercsi út 4.) részére 300 000 forint összegű támogatást biztosít a 2023. évi költségvetés általános tartaléka terhére, az Érdi SZC Kós Károly Technikum által az Érd Arénában megrendezésre kerülő szalagavató bál dologi költségeihez.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő:         a szerződés aláírására –  november 15.

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.